חברת טבע גב מיון המפעילה מכון אריזה של ביצי מאכל תובעת 2.75 מיליון שקל מתנובה בטענה להפרת התחייבויות

החברה התובעת טוענתכי בנוסף להפרה תנובה התנהלה כלפיה באורח פוגעני שגרם לה נזקים כספיים ותדמיתיים כבדים

חברת טבע גב מיון (1997) המפעילה של מכון לקליטה, מיון, אריזה, אחסון, הכנה, והפצה של ביצי מאכל במושב היוגב, הגישה תביעה על סך 2.75 מיליון שקל כנגד תנובה. זאת בטענה להפרת התחייבויות חוזיות, לצד התנהלות פסולה ופוגענית שגרמו לה נזקים כספיים ותדמיתיים כבדים.

בתביעה נאמר כי הצדדים קיימו במשך כ-30 שנה קשרי עבודה הדוקים ופוריים וכי בסוף חודש אוקטובר 2020 נחתם ביניהן חוזה עסקי מקיף, לפיו תספק התובעת לתנובה קשת רחבה של שירותים בתחום הטיפול בביצים הכוללים בין היתר פעולות של קליטה, מיון, ליקוט, סימון, אריזה, סידור, ואחסון.

ואולם בסוף חודש ינואר 2021, לאחר שנחשפה לדבריה להתנהלות בעייתית של תנובה והבינה כי ההסכם ביניהן עתיד להסב לה הפסדים רבים, היא הודיעה לתנובה על סיום עתידי של ההסכם. ואולם במשך כל תקופת ההסכם אשר נועד להסתיים ביום 1.2.2023 היא המשיכה להעניק לתנובה את מלוא השירותים הנדרשים לשביעות רצונה המלא.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נאמר כי לאחר סיום ההסכם ניהלו הצדדים מו”מ להתקשרות מחודשת, שבסופו הגיעו להבנות חדשות בדבר הענקת שירותים מצומצמים יותר, לפיהם תספק התובעת לתנובה שירותי מיון ביצים בלבד, ואילו את יתר השירותים שסיפקה לתנובה במסגרת ההסכם המקורי ביניהן, תבצע תנובה בעצמה.

ואולם טוענת התובעת כי במהלך שנת 2023 נקטה תנובה בשורת צעדים חד צדדיים ופוגעניים, ובכלל זה צמצמה את היקף הביצים שנשלחו למיון אצלה ועל ידיה, ללא כל התראה או נימוק.

לקראת תום שנת 2023 – נאמר בכתב התביעה, הודיעה תנובה לתובעת באופן פתאומי על כוונתה לסיים את פעילותה עימה תוך התחייבות לשלם לה סך מינימלי של 1.62 מיליון שקל עבור שירותי מיון לכמות שלא תפחת מ-12 מיליון ביצים לחודש, שיבוצעו בתקופה שבין ינואר-מרץ 2024. הצדדים אף סיכמו מפורשות כי היחסים ביניהם יגיעו לכדי סיום בתום תקופה זו.

ואולם חרף הסכמות אלו ולמרות שהתובעת המשיכה לעמוד בהתחייבויותיה, הפרה תנובה את התחייבויותיה ונמנעה מלשלם לה את הסכומים המגיעים לה על סך 1.65 מיליון שקל עבור הסך המינמלי בגין שירותי המיון, וכן חוב נוסף של כ-110 אלף שקל בגין ביצים ששווקו לתנובה על ידי התובעת ותמורתן לא שולמה. בנוסף מציינת התובעת כי תנובה חייבת לה 650 אלף  שקל בגין דמי שימוש ראויים בשטחי האחסון ןהקירור שלה, וסך של כ-350 אלף שקל בגין נזקים שנגרמו באחריותה למבנים, ציוד, ומתקנים שונים שלה לאורך כל תקופת ההתקשרות ביניהן וגם בשלב פינוי מתקניה, ובסה”כ על תנובה לשלם לה את הסך של 2.75 מיליון שקל.

לדברי התובעת, בד בבד ובאופן תמוה החלה לפתע תנובה להטיח בה האשמות שווא בדבר התנהלות בעייתית לכאורה בפעילות מיון הביצים, וכל זאת במטרה להתנער מחובותיה הכספיות ולפגוע בשמה הטוב על בסיס טענות מופרכות וחסרות שחר.

תגובת תנובה לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*