חברת הקייטרינג כפר הנופש טמרה תובעת תגמולים ממגדל לאחר שבית העסק שלה נפגע מפיצוץ גז

החברה מספקת ארוחות לעשרות בתי ספר וגנים באזור הצפון. לטענת התובעת, חרף פניותיה הרבות התנהלה מגדל בעצלתיים, ולמרות הזמן הרב שחלף לא סיפקה מענה מהיר ומידי ואף לא שילמה מקדמה על חשבון הנזק ובכך אף החמירה את נזקיה

צילום אילוסטרציה
צילום אילוסטרציה

חברת הקייטרינג כפר הנופש טמרה המספקת מזון לעשרות בתי ספר וגנים באזור הצפון הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעת תגמולי ביטוח בסך 4.33 מיליון ש”ח כנגד מגדל. במבוא לתביעה שהוגשה גם כנגד חברת הגז שמגדל ביטחה, נכתב כי יום הפקודה אליו נערכה התובעת באמצעות עריכת פוליסת ביטוח אצל מגדל הגיע בדמות פיצוץ גז מחריד ושריפה שכילו את עסקה – מטבח לאספקת הארוחות לתלמידי בתי ספר וגנים. אולם מיד כאשר שככו ענני האבק והפיח והתובעת ניסתה להשיב את מצבה לקדמותו, נוכחה לדעת כי במשימה זו נותרה לבדה, שכן מגדל התנערה ממנה כליל וסירבה לשלם לה ולו אגורה שחוקה.

בתביעה נאמר כי חברת הגז שמגדל ביטחה את חבותה כלפי צדדים שלישיים התקינה צובר גז חדשה מחוץ למבנה המסחרי בו פעלה התובעת וחיברה אותו לקומה האמצעית במבנה אותו שכרה התובעת. זאת, באמצעות צנרת חיצונית על גביה הותקן ברז ניתוק גז חשמלי המנתק את אספקת הגז מהברז הראשי. בתוך המבנה אף התקינה חברת הגז גלאי גז וכי היא יצרה בפני התובעת מצג לפיו מדובר במערכת גז מקצועית ובטוחה והיא מוגנת מכל דליפה של גז על סיכוניה, וכי המערכת מתאימה לדרישת הביטוח.

בתביעה נאמר, כי באחד הלילות, במחצית חודש מאי 2017, כשעה וחצי לאחר חצות, אירע פיצוץ עז בבית העסק של התובעת שנגרם כתוצאה מדליפת גז וגרם לנזקים כבדים למבנה וצמודותיו, לציוד ולתכולה ולמעשה השבית לחלוטין את פעילותה. לטענת התובעת, חרף פניותיה הרבות ומסיבות שאינן ידועות לה, התנהלה מגדל בעצלתיים, ולמרות הזמן הרב שחלף לא סיפקה מענה מהיר ומידי ואף לא שילמה מקדמה על חשבון הנזק. לדברי התובעת, התנהלותה הרשלנית וחוסר מקצועיות זו מצדה של מגדל אף הגדילו והחמירו את נזקיה.

בתביעה נאמר, כי בחלוף כ-5 חודשים ממועד האירוע, בניגוד גמור להנחיות המפקח על הביטוח, הוראות הדין והפסיקה, קיבלה לפתע התובעת ממגדל מכתב דחייה חסר בסיס שהוצא שלא כדין וכולל טענות עובדתיות בלתי נכונות, אשר על פניו נראה כי נועד למנוע מהתובעת כיסוי ביטוחי לנזקיה, וכן להתנער מתביעות צפויות של צדדי ג’. זאת, אף שמגדל לא כפרה בקרות מקרה הביטוח ולא בקיומו של חוזה הביטוח ומאחר שלא קיימה את חובתה לשלם את תגמולי הביטוח, לא נותרה בידיה ברירה והיא נאלצה לפנות למומחים מטעמה ולהגיש תביעה הזו.

בכל הנוגע לנתבעת נטען בתביעה, כי זו התרשלה בתכנון או אספקת או תחזוקת או תפעול מערכת הגז ובפרט בנושא מילוי גז או ברזי הגז לרבות ברז הניתוק החשמלי.

תגובת מגדל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*