א.מ. חטיפי העמק מבקשת לקבוע שהאישור לתכנית השקעות שניתן לה שריר וקיים

לטענת העותרת, היא קיבלה כתב אישור לתכנית ההשקעות שהגישה לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, בהיקף המבוקש על ידה בסך 15.2 מיליון שקל, על מנת להרחיב את פעילותה. לטענתה, הרשות ביטלה את כתב אישור על יסוד החלטה שגויה והערר שהגישה נדחה על בסיס מידע חלקי ושגוי

המפעל החדש של חטיפי העמק. צילום מסך
המפעל החדש של חטיפי העמק. צילום מסך

חברת א.מ. חטיפי העמק מאזור התעשייה מעלה מיכאל שבמגדל העמק, העוסקת בייצור ושיווק חטיפים מלוחים ומתוקים, הגישה עתירה מנהלית לקבוע כי כתב האישור שניתן לה שריר וקיים, וכי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה שבמשרד הכלכלה והתעשייה, מחוייבת לפעול בהתאם לכתב האישור.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נאמר כי בחודש יולי 2010 קיבלה החברה כתב אישור לתכנית ההשקעות שהגישה לרשות בהיקף המבוקש על ידה בסך 15.2 מיליון שקל, על מנת להרחיב את פעילותה על ידי העתקת פעילות מפעלה לפארק התעשייה שגיא 2000, רכישת מערכות ייצור חדשות, פיתוח מוצרים חדשים, וכניסה לשווקים חדשים בישראל ובחו”ל.

לדברי העותרת, במחצית חודש דצמבר 2015 היא קיבלה מכתב התראה לביטול כתב האישור מטעם האגף לביקורת ביצוע השקעות ברשות, במסגרתו נטען כלפיה כי מאחר שלא עמדה בתנאי סף “מפעל בר תחרות” הקבוע בחוק וביעדי המכירות והעובדים בהתאם לתכנית העסקית, בכוונת האגף לביקורת להמליץ בפני המנהלת על ביטול כתב האישור למפרע מיום הוצאתו, ולבטל את הטבות באם ניתנו.

לדברי העותרת, בראשית חודש מאי אשתקד התקבל אצלה מכתב ביטול כתב אישור במסלול מענקים מטעם מנהל הרשות, המבטל למפרע את כתב האישור וקובע כי המענקים שניתנו לה במסגרתו יוחזרו באופן חלקי. הערר שהגישה העותרת על ההחלטה נדחה.

בעתירה נטען, כי בפועל נמנע מהעותרת סכום של 2.9 מיליון שקל מסכום המענק שהובטח לה ושעליו הסתמכה בביצוע השקעותיה על פי התכנית שאושרה לה. לטענת העותרת, החלטת ועדת ההשגה בדבר עמידתה רק ב-3% מתנאי כתב האישור אינה נכונה והיא גם אינה יכולה להיות נכונה, שכן היא ביצעה את כל תכנית ההשקעות, שהיא לבדה ממלאת 30% מביצוע התכנית.

עוד טוענת העותרת, כי החלטת ועדת ההשגה על דחיית הערר שלה התקבלה על בסיס מידע חלקי ושגוי, שהתקבל מועדת הביקורת של הרשות בלבד, מבלי שניתנה לה הזדמנות להתעמת עם אותו המידע שניתן או לאמת אותו.

לדברי העותרת על יסוד החלטתה השגויה של ועדת ההשגה ונימוקיה החסרים וכן התנהלות הרשות, החל ממתן כתב האישור ועד להחלטת ועדת ההשגה במשך כ-7 שנים, לא נותרה בידיה כל ברירה אלא להגיש את עתירתה זו לביטול החלטת ועדת ההשגה במסגרתה נדחה הערר שהגישה על החלטת מנהלת הרשות. כפועל יוצא מכך לקבוע, כי כתב האישור שניתן לה שריר וקיים, וכי הרשות מחויבת לפעול בהתאם לכתב האישור.

תגובת משרד הכלכלה לא התקבלה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*