חברת אי בר מים מערערת על החלטת הממונה ברשות להגנת הצרכן להשית עליה עיצום של כ-370 אלף שקל

נטען על ידי החברה כי נפלה קורבן למעשי מרמה חמורים של נושאי משרה בה שגרמו לקריסת שדרת הניהול ולחוסר יכולתה לתפקד, וכפועל יוצא למספר בודד של אותן הפרות נטענות. תגובת הרשות: לחברה נתונה הזכות לערער על החלטת הרשות. הרשות בטוחה בממצאי החקירה הרחבה שערכה ובהחלטתה

צילום מסך - אתר הפייסבוק של החברה

חברת אי בר מים לשיווק ומכירה של ברי מים מסוננים ומתן שירותי תפעול ותחזוקה לברי מים, הגישה הודעת ערעור על החלטת הממונה על אכיפה מנהלית ברשות להגנת הצרכן וסחר הוגן להשית עליה עיצום כספי בסכום של כ-370 אלף שקל, בגין 11 הפרות של חוק הגנת הצרכן שעניינן הטעיה בתנאי ביטול עסקה ובפירוט מלוא דרכי ביטול העסקה בחשבונית.

במסגרת הודעת הערעור שהוגשה לבית משפט השלום בת”א נטען על ידי החברה כי נפלה קורבן למעשי מרמה חמורים של נושאי משרה בה שגרמו לקריסת שדרת הניהול ולחוסר יכולתה לתפקד, וכפועל יוצא למספר בודד של אותן הפרות נטענות.

לדברי החברה מדובר במעילת ענק שבוצעה כלפיה על ידי המנכ”ל שלה דאז ורואה החשבון שלה דאז – מעילה שגרמה לפגיעה קשה בפעילותה, בין היתר לכשלים במתן השירות ללקוחותיה, ולבסוף אף לגדיעת פעילותה העסקית.

בעניין זה מצינת החברה כי המנכ”ל דאז שלשל לכיסו שלא כדין סך של 3.265 מיליון שקל מכספי החברה באמצעות הצגת מצגי שווא בדבר מועדי קבלת סחורה (ברי מים וחלפים לתפעולם). זאת, על מנת להסתיר מהחברה את העובדה לפיה הספק המרכזי שלה מעביר לו בשיטתיות מיליוני שקל שהוצאו ממנה במרמה ובמסווה של הזמנות רכש. כל זאת בידיעת רואה החשבון דאז.

החברה מציינת כי עם גילוי מעילת הענק האמורה היא פעלה לצמצום ומניעת ההפרות וכי אף הגישה תביעה כנגד השניים וכן תלונה במשטרה.

במצב דברים זה סבורה החברה כי הטלת עיצום כספי מענישה אותה על לא עוול בכפה, בעיקר שעה שהנסיבות החריגות והקיצוניות באופן יוצא דופן שהביאו לאותן הפרות נטענות של הוראות חוק הגנת הצרכן, לא היו בידיעתה ובשליטתה וכבר הסבו לה נזקים כבדים.

החברה סבורה כי נסיבות אלו מצדיקות את ביטול העיצום הכספי שהושת עליה בשל הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן שהתרחשו כאמור עקב מעשים פליליים חמורים שבוצעו כלפיה וכלפי לקוחותיה ואשר בעקבות השלכותיהם נגדעה פעילותה העסקית.

תגובת הרשות

תגובת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: ״לחברה נתונה הזכות לערער על החלטת הרשות. הרשות בטוחה בממצאי החקירה הרחבה שערכה ובהחלטתה כי חברת  אי בר מים בע״מ הטעתה את ציבור הצרכנים, ולאור זאת הוטל עיצום כספי על החברה״.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*