חברת אדמה תובעת כ-263 מיליון שקל מחברת הביטוח האוסטרלית QBE

התובעת סיפקה למגדלי סוכר בצרפת ובהולנד חומרי הדברה ועקב כך התקבלו תלונות לפיהן עקב השימוש במוצרים נגרם נזק פיזי ליבולים, והיה צורך בעקירת חלק מהיבולים והשמדתם. חברת אדמה טוענת כי הנתבעת בחרה לשפות אותה רק עבור חלק קטן מהדרישות והתביעות הכספיות שהוגשו כנגדה

מימין: עו"ד קובי קפלנסקי מטעם התביעה ועו"ד צביקה זליכוב מטעמה של הנתבעת

חברת אדמה פתרונות לחקלאות, הנמנית על החברות המובילות בעולם לייצור חומרים להגנת הצומח ולשיווקם לחקלאים ברחבי העולם, הגישה תביעה על סך 263.4 מיליון שקל כנגד חברת הביטוח QBE Insurance group ממלבורן שבאוסטרליה שביטחה אותה בפוליסת ביטוח אחריות כללית מסחרית, עד לסכום כיסוי ביטוחי בסך של 350 מיליון דולר.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נאמר כי התובעת סיפקה למגדלי סוכר בצרפת ובהולנד חומר הדברה ייעודי לגידולי סלקים הידוע בשמו המסחרי “גולטיקס דו” וכן קוטל עשבים ייעודי לגידולי סוכר וסלק למספוא הידוע בשמו המסחרי “מרקיז”, וכי במהלך החודשים מאי-יוני 2021 החלו להתקבל בשתי החברות הבנות שלה תלונות לפיהן עקב השימוש במוצרים נגרם נזק פיזי ליבולים, כך שהיה צורך בעקירת חלק מהיבולים והשמדתם.

בכתבי התלונות נאמר כי היבולים שרוססו באמצעות החומר הנקרא “מרקיז” הושמדו כליל, ואילו היבולים שרוססו באמצעות החומר הנקרא “גולטיקס דו” הושמדו כליל בחלקם. לגבי החלק האחר שניזוק, הצליחו המפעלים להקטין את הנזקים בכך שנמנעו מעשיית שימוש במוצר האמור לצורכי הפקת סוכר לבני אדם, והמוצר האמור נצרך באופן חלקי לשם הפקת אתנול.

לדברי התובעת, בעקבות הנזקים הפיזיים ליבולים נתקבלו אצלה בצרפת דרישות כספיות לתשלום פיצויים על ידי צדדים שלישיים שנפגעו (לטענתם) וספגו נזקים כתוצאה מהשימוש במוצריה. אשר על כן היא פנתה אל הנתבעת בדרישה לשפות אותה בהתאם לפוליסת ביטוח האחריות (Liability) שרכשה ממנה, בשל חבות כספית שהיא עשויה להיות חייבת בה כלפי צדדי ג’.

כמו כן דרשה התובעת מהנתבעת כי תיטול על עצמה את הייצוג המשפטי מול תביעות שהוגשו כנגדה על ידי כ-1,000 חקלאים בצרפת וכן על ידי קוטפי הסלק, המפיצים של המוצרים והמפעלים לעיבוד הסוכר, בטענה לשיווק מוצרים פגומים.

לדברי התובעת היא שיתפה פעולה עם הנתבעת והעבירה לעיונה את כל המידע והמסמכים בנוגע למקרה הביטוח והיא ממשיכה לעדכן אותה על ההליכים הננקטים כנגדה בצרפת.

לדברי התובעת, לאחר שהנתבעת בחנה את מצב הדברים ומינתה שמאים וצוות מקצועי מטעמה, היא הכירה במקרה הביטוח כמכוסה תחת פוליסת הביטוח. ברם, בחוסר תום לב, ובניגוד גמור לתנאי הפוליסה, היא בחרה לשפות אותה (בסכום של כ-24 מיליון אירו) רק עבור חלק מהדרישות והתביעות הכספיות שהוגשו כנגדה. לדברי הנתבעת, הנזקים שנגרמו בתביעות הנוספות אינם מכוסים תחת הפוליסה, מפני שלטענתה לא נגרם נזק פיזי לרכוש של אותם צדדי ג’, אלא שלכל היותר נגרם להם “נזק כלכלי טהור” המוחרג בפוליסה. הנתבעת מיוצגת בישראל על ידי משרד עורכי הדין Kennedys, עו”ד צביקה זליכוב.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד ד”ר קובי קפלנסקי ושגית צוברי נאמר כי בכל הנוגע לדרישות כספיות של צדדי ג’ שאינם החקלאים עצמם, החליטה הנתבעת לנסות ולהתנער מחבותה על פי הפוליסה והדין, והיא הותירה אותה להתמודד עם תביעות אלה בעצמה ועל חשבונה, ומסרבת להכיר בתביעות אלה כמכוסות תחת הפוליסה.

התובעת מציינת כי היא הכחישה ומכחישה את אחריותה ומתגוננת בפני תביעות של צדדי ג’, ואולם עם זאת, עד כה היא שילמה במסגרת הסכמי פשרה ולפנים משורת הדין כ-1.7 מיליון יורו למפיצי החומרים ולקבוצות הקטיף של סלק הסוכר. כמו כן נשאה בהוצאות משפטיות להתמודדות מול תביעות צדדי ג’ בסך של כ-800 אירו, ובנוסף היא מתמודדת כיום בצרפת בפני שלושה הליכים משפטיים כנגדה על סכום מצטבר של 63.6 מיליון אירו.

לדברי התובעת, על פי תנאי פוליסת הביטוח שרכשה היא זכאית מהנתבעת לשיפוי מלא על כל סכום כספי בו תחויב בתביעות הנוספות לרבות ההוצאות המשפטיות שנשאה ותישא בהן להדיפתן, ולפיכך מוגשת תביעתה הנוכחית.

בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעת להכיר במקרה הביטוח במלואו ולשלם לתובעת את סכום תביעתה על סך 263.4 מיליון שקל, ובנוסף לקבוע כי יהא עליה לשפות את התובעת בגין כל סכום שייפסק כנגדה בבתי המשפט בצרפת במסגרת התביעות הנוספות, וכן בגין כל הוצאה בה תאלץ לשאת בגין ניהול ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדה בבתי המשפט בצרפת.

במקביל להגשת תביעתה הנוכחית הגישה התובעת בקשה ל”פיצול סעדים” בכל הנוגע לתביעות אשר ייתכן ויוגשו כנגדה על ידי גורמים שונים בהולנד, אשר אף שם נטען כי נעשה שימוש במוצרים ה”פגומים” (לכאורה) וגם שם נגרמו נזקים כספיים. נכון להיום, מציינת התובעת, טרם הוגשו כנגדה תביעות בהולנד.

לכתב התביעה צורף מכתב דחיית כיסוי של עו”ד זליכוב ממשרד עורכי הדין Kennedys.

תגובת QBE לא התקבלה עד כה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*