הרשות לשמירת הטבע והגנים מבקשת להתנות מתן רישיון עסק למזנון בגן הלאומי חורשת טל בהסכמתה

הרשות הגישה עתירה מנהלית נגד המועצה האזורית הגליל העליון, שדחתה את בקשתה בטענה כי לא נדרשת הסכמת הרשות למתן הרישיון. לטענת המועצה, מאחר שהמזנון בחורשת טל היה קיים משנת 1962 בהפעלתו של קיבוץ הגושרים, המדובר בעסק שהיה קיים ערב ההכרזה על חורשת טל כגן לאומי, וככזה הוא מוחרג מתחולת החוק

חורשת טל. מקור: ויקימדיה
חורשת טל. מקור: ויקימדיה

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים פנתה לבית המשפט המחוזי בנצרת בעתירה מנהלית נגד המועצה האזורית הגליל העליון בנוגע לרישיון העסק של המזנון הקיים בגן הלאומי חורשת טל לשנה זו. בית המשפט מתבקש להורות למועצה האזורית להתנות את מתן רישיון העסק למזנון בהסכמתה של הרשות.

בעתירה נאמר, כי בחורשת טל קיים מזנון המוחזק ומנוהל על ידי יצחק סבאג במשך שנים רבות ללא כל הרשאה ו/או הסכמה מצדה של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. לדברי הרשות, במסגרת תביעת פינוי שהגישה כנגד סבאג לפני יותר משנה והמתבררת בבית המשפט בימים אלה, התברר כי סבאג מחזיק ומנהל את המזנון החל מחודש אפריל 1970, קרי כשנתיים לאחר הכרזתה של חורשת טל כגן לאומי. אשר על כן, בהתאם לסעיף 29 לחוק גנים לאומיים, המתנה את קבלת הרישיון לעסק המצוי בתחומו של הגן הלאומי שלא היה קיים במקום קודם להכרזתו כגן לאומי, בהסכמת הרשות, רישיון העסק שניתן לסבאג על ידי המועצה האזורית במשך שנים ללא הסכמת הרשות, ניתן בחוסר סמכות ובניגוד להוראות הדין.

לדברי הרשות, במענה לפנייתה אל המועצה האזורית להימנע מלחדש את רישיון העסק של המזנון לשנה זו אלא אם תתקבל קודם הסכמתה לכך, נמסר לה על ידי היועץ המשפטי של המועצה, כי לא נדרשת הסכמתה למתן הרישיון. לטענת המועצה, מאחר שהמזנון בחורשת טל היה קיים משנת 1962 בהפעלתו של קיבוץ הגושרים, המדובר בעסק שהיה קיים ערב ההכרזה על חורשת טל כגן לאומי, וככזה הוא מוחרג מתחולת סעיף 29 לחוק.

לדברי הרשות, ההשגה שהגישה על החלטת המועצה האזורית נדחתה בטענה לפיה הליך ההשגה אינו חל לגביה, ובנסיבות אלו לא נותר לה אלא לפנות לבית המשפט בעתירה זו כנגד החלטת המועצה.

תגובת המועצה: “בימים אלה התקבלה במשרדי מועצה אזורית הגליל העליון עתירת מינהלית במסגרתה נטען כי לשם מתן רשיון עסק למזנון המופעל בחורשת טל, נדרשת הסכמתה של הרשות. המועצה לומדת את הנטען בעתירה ושוקדת על הכנת עמדתה אשר תוגש לבית המשפט, במסגרת המועד אשר נקצב לשם כך על ידו”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*