המייסדת של רשת המסעדות טאטי תובעת 5.62 מיליון שקל מרשת אילנ’ס

ענת זרמתי מבקשת מבית המשפט לחייב את אילנ'ס לשלם לה את הסכומים המגיעים לה בהתאם לחוות דעת חשבונאית שהגישה. בנוסף, לחייבה במתן חשבונות, ולהורות על ביטולה של הודעת האופציה שניתנה על ידה ביחס לרכישת טאטי יהוד, ובהתאם, להורות על השבת הבעלות בטאטי יהוד לידיה, וכן על השבתה עצמה לפעילותה המוסכמת ברשת טאטי

אתר רשת אילנ'ס

ענת זרמתי המייסדת של רשת המסעדות טאטי, הגישה תביעה כספית על סך 5.62 מיליון שקל  כנגד בעלת השליטה רשת אילנ’ס, וכן סעד הצהרתי לביטול הודעת אופציה וסעד של מתן חשבונות.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בת”א נאמר כי הצדדים התקשרו במערכת הסכמים במסגרתם רכשה אילנ’ס מזרמתי נכסים עסקיים שבבעלותה או בשליטתה (הפעילות המתנהלת תחת הסימן המסחרי “טאטי ביסטרו קפה בייקרי” למעט מסעדות טאטי יהוד וגבעתיים). בעקבות ההסכמים הוקמה חברה בשם אילנ’ס אטריום (כיום טאטי קונדיטוריה) כאשר לזרמתי 25% מהמניות בחברה זו. בנוסף העמידה אילנ’ס הלוואות לזרמתי לאחר שנקעה לקשיים. אילנ’ס, טוענת זרמתי, הפרה את ההסכמים עימה בדרכים שונות, שללה בניגוד לדין את זכויותיה ומשכך נגרמו לה הפסדים ונזקים ההולכים ומתגברים.

בנוסף הפעילה אילנ’ס ללא רשות ובמזיד אופציה עתידית לרכישת הסניף שלה ביהוד תמורת 1.2 מיליון שקל בתוספת 3% ממחזור המכירות, תוך ניצול ציני של זכויותיה.

זרמתי מציינת כי סכומים אלו לא שולמו לה כלל וכי עד היום לא נתקבלו אצלה תשלומי זכיינות יחסיים המוערכים בסך של לפחות 900 אלף שקל (קרן) אשר לא שולמו לה מאז חודש אוגוסט אשתקד.

החמור מכל, לדברי זרמתי, הוא הדיווח לבורסה שנתגלה לה בראשית חודש מאי לפיו המותג “TATII” הנושא את שמה מלכתחילה, מהווה בסיס להתקשרות בהסכם מיזוג של רשת אילנ’ס עם חברת קונטיניואל למטרת גיוס הון לפי שווי חברה ממוזגת של 60 מיליון שקל. זאת, מציינת זרמתי, בשעה שאילנ’ס לא רכשה שום חלק במסעדות שתמיד היו ונותרו שלה ב-100%.

לטענת זרמתי, היא הציעה לרשת אילנ’ס השבת כספים שבמחלוקת תחת זאת, ואולם אילנ’ס בחרה להשתלט על הסניף שלה ביהוד וסירבה לצירוף שותפים מכובדים ומעוניינים אותם הציגה בפניה, דבר המעיד על התנהלותה . כך, טוענת זרמתי, במחצית חודש אוגוסט היא נותקה מכל פעילותיה ברשת טאטי.

זרמתי מציינת כי מאז תחילת שנת 2022 מציגה אילנ’ס (בבעלות אהוד קרלינסקי) אך ורק את המותג טאטי בכלל עסקיה ובמדיה, תוך שהלכה למעשה זנחה את שמה המקורי אילנ’ס, והכול ללא אישורה.

זרמתי מכחיש את הפרסום לפיו מכרה את טאטי לאילנ’ס בסכום של 9 מיליון שקל, ולטענתה אילנ’ס ניצלה עד תום את יכולותיה האישיות תוך השתלטות טוטאלית על המותג “טאטי” פרי עמלה, וכך היא נושלה ונעשקה, ואפילו את משכורת חודש אוקטובר 2021 היא לא קיבלה, בטענה מוכחשת של הודעה בלתי חוקית על הפסקת עבודה כביכול.

זרמתי מבקשת מבית המשפט לחייב את אילנ’ס לשלם לה את הסך של 5.62 מיליון שקל בהתאם לחוות דעת חשבונאית של רו”ח אביה יעקב בנוגע לסכומים המגיעים לה. בנוסף, לחייבה במתן חשבונות, ולהורות על ביטולה של הודעת האופציה שניתנה על ידה ביחס לרכישת טאטי יהוד, ובהתאם להורות על השבת הבעלות בטאטי יהוד לידיה, וכן על השבתה עצמה לפעילותה המוסכמת ברשת טאטי.

תגובת רשת אילנ’ס: “מאילנ’ס נמסר – לא הגיעה כל תביעה לידינו. היה ותגיע, נלמד אותה ונתייחס בבית המשפט”.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*