הוכרז סכסוך עבודה בקפה נואר בתל אביב

הסיבה לטענת העובדים: במסעדה רוצים להוריד 1,500 שקל בחודש לכל מלצר. תגובת קפה נואר: מדובר בהצגה מעוותת ומסולפת של הדברים. מעולם לא ביקשנו כל "ניכוי" משכר העובדים. ההפך הוא הנכון - לאורך כל המו"מ הוצע שוב ושוב לנציגות להגיע לחתימת הסכם קיבוצי המשקף את המצב הנוכחי, תוך שיפור בתנאי הרווחה והשירות

עובדי קפה נואר במהלך המאבק להכרה, צילום: הנוער העובד והלומד
עובדי קפה נואר במהלך המאבק להכרה בהתארגנות, צילום: הנוער העובד והלומד

בראשית השבוע שעבר הוכרז סכסוך עבודה בקפה נואר בתל אביב. הסיבה לטענת העובדים, כפי שנכתב בבקשה להכריז סכסוך עבודה: במסעדה רוצים להוריד 1,500 שקל בחודש לכל מלצר. סכסוך העבודה מאפשר לעובדים להתחיל בפעולות מחאה, ולאחר שיכנס לתוקפו – תוך 14 יום מההכרזה – הוא יאפשר לעובדים לנקוט בעיצומים, ובמידת הצורך אף בהשבתת המסעדה.

סכסוך העבודה הוכרז לאחר  שהמשא ומתן שהתקיים בחודשים האחרונים  לא הביא להסכמות. בפועל, כך טוענים העובדים, הנהלת המסעדה מציעה לממן את ההסכם הקיבוצי על ידי הורדת השכר של המלצרים בממוצע בכ-1,500 שקל לכל חודש.

לטענת העובדים, “לאחר שמנקים את כל המילים היפות וההצהרות, ולאחר פניות חוזרות ונשנות מתברר כי בהנהלה לא רק שלא מוכנים לדאוג לתנאים של העובדים אלא להרע אותם”. בהכרזה על סכסוך העבודה נכתב: “הגענו למבוי סתום במשא ומתן הקיבוצי עקב קבלת תגובת ההנהלה המסרבת למעשה לכמעט כל דרישות העובדים, תוך הצגת הצעות פשרה בלתי סבירות”.

לפני כחצי שנה התאגדו עובדי מסעדת קפה נואר באמצעות הסתדרות הנוער העובד והלומד במטרה להיאבק על התנאים שמגיעים להם על פי חוק. מדובר בהתאגדות תקדימית וראשונה בענף המסעדות ובתי הקפה. ציפיות העובדים היו צנועות – הסדרת התנאים, דאגה לזכויות הסוציאליות ויחס הולם.

למרות זאת, אומרים העובדים, בקפה נואר סרבו להכיר בוועד החדש. כעת, לאחר מספר דיונים בין הנהלת המסעדה לנציגי העובדים והסתדרות הנוער העובד והלומד, עלה החשש שהמשא והמתן היה רק טקטיקת השהייה.

סכסוך העבודה נשלח ביום (א’) השבוע אל הממונה ליחסי עבודה. משמעות ההכרזה היא כי תוך שבועיים יוכלו העובדים לנקוט עיצומים ושיבושים עד כדי השבתת המסעדה. העובדים וההסתדרות מלווים על ידי עו”ד אסנת לונגמן ממשרד אורנה לין ושות’.

דורי מייקון, חבר ועד הפעולה: “הגיע הזמן להזכיר שאנחנו חבורת עובדים מגובשת שעובדת שנים בקפה נואר – אוהבים את המקום ושמחים לשרת את הלקוחות על הצד הטוב ביותר, אך אסור שזה יתפרש כפתח לא לשלם לנו על פי חוק או לזלזל בנו”.

אורי מתוקי, הסתדרות הנוער העובד והלומד: “מדובר בהתארגנות עובדים הכי יפה והכי צודקת של עובדים ועובדות צעירים שבסך הכול מעוניינים להסדיר את התנאים ולקבל את מה שמגיע להם על פי חוק. אני מאמין ומקווה שבקפה נואר לא יתעלמו מקריאתם של העובדים שלהם”.

תגובת קפה נואר:

בימים האחרונים הצטערנו לראות  פרסומים מגמתיים ולא אחראיים  בכלי תקשורת שונים, בהם מוצגת באופן מסולף ומעוות לחלוטין עמדת המסעדה במגעים עם נציגות העובדים לגיבוש וסיכום תנאי העבודה במסעדה; נבקש לעדכנכם במצב הדברים לאשורו.

בניגוד גמור לאופן הצגת הדברים בפרסומים האמורים, מאז הקמת הוועד נקטה המסעדה בגישה עניינית ואחראית, הכירה, לראשונה בענף, ביציגות העובדים (על אף ספק משפטי שהיה בנושא), וניהלה  משך 10 פגישות משא ומתן אינטנסיבי ורציני במטרה להיות  חלוצת הענף כולו, מודל להסדרה נכונה והגנת של יחסי העבודה עם כלל העובדים בהסכם קיבוצי, תוך עיגון ושמירה על זכויותיהם. הפגישה הבאה תואמה  לחודש ספטמבר, לאור יציאתו של נציג ההסתדרות לשירות מילואים.

במסגרת המו”מ הביאה המסעדה הצעות  והסכימה לדרישות לשיפור, הן בתנאי הרווחה והן בתנאי השכר של כלל הסקטורים במסעדה (מטבח, ברמנים, מנהלי משמרות, מארחות, וכן מלצרים). לצערנו בשלבים האחרונים של המו”מ התברר לנו כי “ועד העובדים” (שמורכב כולו, למעט נציג אחד, ממלצרים) אינו רואה את טובת האינטרסים של כלל עובדי המסעדה, ובכך פוגע באפשרות לקידום מו”מ להסכם קיבוצי, ואין לנו אלא להצר על כך.

לאורך כל המו”מ  עומדת למול עינינו  הדאגה לכלל העובדים, והרצון לשיפור תנאי שכרם ורווחתם, במיוחד של הוותיקים שבהם, אך במקביל עלינו גם לנהוג באחריות ולדאוג ליציבותה ושרידותה של המסעדה כעסק כלכלי; בכך גם נבטיח מקום עבודה יציב ובטוח למשך שנים קדימה.

אנו רואים בעובדים נכס יקר ועיקרי של המסעדה וגורם מרכזי בהצלחתה.

כידוע לכולכם, תנאי ההעסקה הקיימים במסעדה כיום, במיוחד  כשמדובר במלצרים, הם מהטובים ביותר בענף. קפה נואר הוא מקום עבודה יציב, הוגן, ומתגמל.

דרישות בלתי סבירות, שאינן תואמות את המקובל בענף הייחודי והמורכב במסגרתו  אנו פועלים, אינן יכולות להתקבל ועלולות לפגוע בפעילות המסעדה  ובהישרדותה ובסופו של דבר גם בעובדים. כל אחד מכם יודע היטב שהסכומים שהוא מקבל עבור  עבודתו במסעדה הם הוגנים ואף מעבר לכך, ושזו אחת הסיבות שקפה נואר הנו מקום עבודה מבוקש מאוד.

בשולי הדברים נבקש להתייחס בקצרה לאמירה האבסורדית שפורסמה, כאילו הנהלת המסעדה ביקשה “לנכות משכרם של המלצרים 1,500 שקל” – מדובר בהצגה מעוותת ומסולפת של הדברים, מעולם לא ביקשנו  כל “ניכוי” משכר העובדים. ההפך הוא הנכון – לאורך כל המו”מ הוצע שוב ושוב לנציגות להגיע לחתימת הסכם קיבוצי המשקף את המצב הנוכחי, תוך שיפור בתנאי הרווחה והשירות.

כיון שעמדה זו לא התקבלה על ידי נציגות העובדים, ולאחר עבודת מטה מעמיקה, הצענו הצעה רוחבית הכוללת שיפור מהותי ומקיף בתנאי השכר והזכויות הסוציאליות של כלל מחלקות המסעדה, כולל עלייה דרמטית בשכר היסוד והתנאים הנלווים לעובדי מחלקת המטבח, עליית שכר מהותית לברמנים ולמארחות, תוספת לאחראי המשמרת וכן עלייה בשכר למלצרים. כדי לאפשר את כל אלה וכפי שנהוג במרבית המסעדות, נדרשה חלוקה מחודשת, הוגנת ושוויונית יותר של דמי השירות בין כלל המחלקות והכול במטרה לחזק ולשפר את התנאים של כלל עובדי המסעדה, במיוחד של הוותיקים שבהם, וליצור איזון ושוויונית בחלוקת משאבי המסעדה בין כלל העובדים. אנו סוברים כי במצב הנוכחי קיים חוסר איזון בחלוקה הקיימת של דמי השירות, המוטה מדי לטובת המלצרים ואינו נותן משקל ראוי  לתרומתם של יתר  עובדי המסעדה, שעבודתם הקשה תורמת גם היא ישירות לשביעות רצונם של הלקוחות ולתשר שהם משאירים.

הצעה  זו – הצעה בלבד – שהועלתה בפגישה האחרונה, “קוממה” באופן מתמיה את “נציגות העובדים”. במקום להמשיך במו”מ העדיפה נציגות העובדים להזדרז ולהכריז-מסיבותיה על סכסוך עבודה, ושוב לצאת לתקשורת בפרסומים לא אחראיים ומסולפים. אם המטרה בפרסומים אלה היא לפגוע במסעדה, מובן שבעקיפין ייפגעו מכך גם העובדים. שום הישג לא יושג לכלל העובדים מפרסומים כאלה.

אנו מזמינים  את נציגות העובדים לחזור לשולחן המו”מ במטרה להיטיב עם כלל עובדי המסעדה ולשרת את עניינם בצורה הוגנת ואחראית.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*