דג טעים, בעלת מפעל לייצור גפילטע פיש, תובעת לחייב את אגף המכס ומע”מ להשיב לה את מסי הייבוא בסך 3.74 מיליון שקל

בית המשפט מתבקש להצהיר כי לא היה מקום לפסילת מעמד המקור של הטובין שיובאו במשלוחים הכלולים בהודעות החיוב, וכתוצאה מכך לבטל את הודעות החיוב שהוצאו לחברה, ולהורות למכס להשיב לחברה את המסים ששולמו על ידה בגין הודעות החיוב

החברה היצרנית דג טעים מי”ם, בעלת מפעל לייצור מוצרי גפילטע פיש, הגישה תביעה לחיוב אגף המכס ומע”מ להשיב לה את מסי הייבוא בסך 3.74 מיליון ש”ח ששולמו על ידה בגין ייבוא מקנדה של דגים קפואים מסוגים שונים בין השנים 2019-2021 המשמשים אותה לייצור מוצריה במפעלה. זאת בטענה לאי תקינותן של תעודות המקור הקנדיות.

לדברי דג טעים אין מחלוקת שהדגים הקפואים שיובאו על ידה הם ממקור קנדי והינם זכאים להעדפת מכס בהתאם לכללי המקור שבהסכם הסחר החופשי שבין ישראל לקנדה. ואולם נמסר לה מאגף המכס כי הדגים המיובאים על ידה אינם יכולים ליהנות מהנחת הסכם הסחר, מאחר ותעודות המקור הקנדיות אינן חתומות על ידי היצואן כנדרש.

דג טעים טוענת כי הופתעה עם קבלתן של הודעות החיוב במיסי יבוא, שכן היה ידוע לה כי הדגים המיובאים על ידה מקנדה הם טובין מקוריים המלווים בתעודות מקור קנדיות תקינות שאושרו על ידה מול חברת נתיב סחר (נ.ס.) ושילוח בינלאומי מראשל”צ.

דג טעים מציינת כי התקשרה עם נתיב סחר לקבלת שירותי שילוח בינ”ל ועמילות מכס בטרם התרת כל משלוח ומשלוח, וכי נתיב סחר היא זו שבדקה בפועל ואישרה ליצואן הקנדי את תקינות תעודות המקור ואף את מסמכי היבוא, בטרם הגעת משלוחי הטובין לישראל.

לדברי דג טעים בדיעבד התחוור לה כי נתיבי סחר ועמילי המכס מטעמה חברות רון-אל שילוח בינ”ל ועמילות מכס ו-פלסקוב לוגיסטיקה מת”א, פעלו ברשלנות גסה. זאת מאחר שתעודות המקור המלאות והחתומות על ידי היצואן הקנדי היו קיימות ומצויות בידן בטרם שחרור הטובין מפיקוח המכס, אך מסיבה לא ברורה הוגשו למכס טיוטות התעודות המלאות באופן מדויק ונכון בכל הפרטים רק חסרות את יחתימת היצואן, וכך היה גם בנוגע לשאר מסמכי הייבוא אשר טיוטות שלהם הוגשו תחת המקור.

בנוסף טוענת דג טעים, כי התברר לה כי סיווג הטובין בהצהרות הייבוא, אשר נעשה תחת פיקוחה של נתיב סחר ובאחריותה אשר נמצא כלא נכון לעמדת אגף המכס, נעשה מבלי לבחון ולסווג נכונה את סוגי הטובין שנכללו במשלוחים, ואף בניגוד לסיווג אשר נרשם על ידי הספק בחלק ממסמכי הייבוא.

לדברי דג טעים, על מנת למנוע נקיטה בהליכי אכיפה וגבייה כנגדה, וכן כדי למנוע צבירה נוספת של הפרשי הצמדה, ריבית, וקנס פיגורים דרקוניים, כמו גם במטרה להקטין את הנזק העצום שנגרם לה, היא שילמה את החסר הנטען בהודעות החיוב.

בית המשפט מתבקש להצהיר כי לא היה מקום לפסילת מעמד המקור של הטובין שיובאו במשלוחים הכלולים בהודעות החיוב, וכתוצאה מכך לבטל את הודעות החיוב שהוצאו לחברת דג טעים, ולהורות למכס להשיב לחברה את המסים ששולמו על ידה בגין הודעות החיוב, בסכום נכון להיום של 3.74 מיליון שקל.

תגובת רשות המסים: “הרשות תעביר את התייחסותה לבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*