ברגר קינג נתבעת לשלם לתדהר השקעות 800 אלף שקל בטענה להפרת הסכם שכירות

בתביעה נטען, כי ברגר קינג ישראל נטשה את המושכר לפני תום תקופת השכירות המוארכת, ובכך הפרה בין היתר את החיוב לשלם את דמי השכירות ודמי הניהול ואת תשלומי הארנונה במלואם ואף הפרה את החיוב להמציא אישורי ביטוח בהתאם להסכם השכירות. המדובר בנטישה במהלך משבר הקורונה

חברת ברגר קינג ישראל נתבעת בבית משפט השלום בתל אביב לשלם 800 אלף שקל לחברת תדהר השקעות מרעננה הפועלת בשוק הנדל”ן ושותפה לעשרות פרויקטים בארץ ובחו”ל. החברה היא בעלת הזכויות ביחידה מסחרית המצויה בקומת הקרקע של בניין בתל אביב, ובינה לבין ברגר קינג ישראל נחתם בסוף חודש אוגוסט 2015 הסכם שכירות בלתי מוגנת אשר במסגרתו שכרה ברגר קינג את היחידה המסחרית האמורה לשם ניהול במקום של מסעדת מזון מהיר של רשת ברגר קינג העולמית.

בתביעה נטען, כי ברגר קינג ישראל הפרה ברגל גסה את הוראות הסכם השכירות בשורה של הפרות יסודיות וזאת הגם שניתנו לה לפנים משורת הדין מספר הזדמנויות לרפא את הפרותיה, וכן נטשה את המושכר לפני תום תקופת השכירות המוארכת, ובכך הפרה בין היתר את החיוב לשלם את דמי השכירות ודמי הניהול ואת תשלומי הארנונה במלואם ובמועדם, ואף הפרה את החיוב להמציא אישורי ביטוח בהתאם להסכם השכירות. אי לכך ובהתאם להוראות הסכם השכירות הודיעה לה תדהר השקעות בחודש דצמבר 2020 על ביטולו של הסכם השכירות, וזאת בשל הפרתו היסודית על ידה על כל המשתמע מכך.

לדברי תדהר השקעות, בשל העובדה שנטישת המושכר על ידי ברגר קינג ישראל התרחשה במהלך תקופת משבר הקורונה ולנוכח העובדה שמדובר במושכר בשטח גדול היא נתקלה בקושי ממשי לאתר שוכר חלופי, ועל כן נדרשה לבצע עבודות במושכר שיאפשרו את חלוקתו והשכרתו למספר משכירים שונים.

בעקבות העבודות הללו, תוך השקעת משאבים והוצאות רבים, היא הצליחה למצוא שוכר אשר החל מחודש ספטמבר אשתקד שכר חלק המהווה 30% בלבד מהמושכר בעוד יתרת המושכר, שהינה בגודל של 180 מ”ר ומהווה את החלק הארי של המושכר, נותרה ריקה עד היום וזאת חרף מאמצים רבים לאתר שוכר חלופי.

תגובת ברגר קינג ישראל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*