בקשה לייצוגית נגד שופרסל בטענה לשיגור פרסומות בהודעה אלקטרונית בלי הסכמה מפורשת מראש

לטענת המבקש, משלוח ההודעות באופן בו נשלחו, ללא הסכמה, ללא המילה "פרסומת", ללא ציון שם, כתובת ודרכי יצירת קשר עם שופרסל וללא עדכון הנמענים על זכותם לשלוח הודעת סירוב, גרם לפגיעה קשה בזכויות הנמענים, שנאלצו בעל כורחם לקבל הודעות פרסומיות שגרמו להם לטרדה רבה ולעוגמת נפש

סניף של שופרסל דיל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז כנגד שופרסל בטענה לשיגור דברי פרסומת באמצעות הודעות אלקטרוניות בלי קבלת הסכמה מפורשת מראש של ציבור הנמענים, כנדרש על פי הוראות חוק התקשורת (חוק הספאם).

לטענת המבקש, שי קרוננברג, תושב אשדוד, משלוח ההודעות על ידי שופרסל באופן בו נשלחו ללא הסכמה, ללא המילה “פרסומת”, ללא ציון שם, כתובת ודרכי יצירת קשר עמה, וללא עדכון הנמענים על זכותם לשלוח הודעת סירוב, גרם לפגיעה קשה בזכויותיהם של הנמענים, שנאלצו בעל כורחם לקבל הודעות פרסומיות משופרסל, וגרמו להם לטרדה רבה ולעוגמת נפש.

לדברי המבקש בדומה לחברות אחרות בוחרת שופרסל לשווק את עסקיה תוך הפרה ברורה, בוטה, וחמורה של הוראות החוק, מתוך הבנה כי הדבר משתלם לה, ותוך שהיא מטרידה את ציבור הנמענים.

עו נטען בבקשה כי שופרסל מתעלמת הלכה למעשה מהדרישות הצורניות המועטות הקבועות בחוק, ובוחרת להקשות על ציבור הנמענים כל פעולה היכולה לסייע להם להפסיק את הטרדתם על ידה. בפועלה כאמור טוען המבקש התעשרה שופרסל בשל העובדה שחסכה לה את הצורך בפרסום באמצעים אחרים ו\או בפרסום התואם את הוראות החוק.

בשלב זה מעריך המבקש את היקף הקבוצה המיוצגת ככזו המונה לכל הפחות 200,000 חברים וזאת בשים לב לפרסומיה של שופרסל לפיהם מועדון לקוחותיה כולל כ-1.8 מיליון חברים. לאור האמור היקף הפיצוי מוערך בסכם של 20 מיליון ש”ח לפי החישוב של 100 ש”ח כפיצוי עבור כל הודעה שנשלחה בניגוד לחוק.

בית המשפט מתבקש לחייב את שופרסל לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בגין נזקי עוגמת נפש, טרחה, הטרדה, אי נוחות, ופגיעה בפרטיות.

בנוסף מתבקש בית המשפט להורות לשופרסל לחדול לאלתר משיגור דברי פרסומת בניגוד לחוק ולשגר דברי פרסומת רק לנמענים אשר נתנו את הסכמתם המפורשת ומראש לכך, ולציין בהודעות עצמן את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות החוק

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*