בקשה לייצוגית נגד שופרסל בטענה להפרת הסדר פשרה

בבקשה נטען כי לקוחות שרכשו מוצרים שנכללו במבצעי הנחות המקנים הטבות בגין מוצר נוסף קיבלו הטבה מופחתת. עוד טוען המבקש, כי במסגרת הסדר הפשרה היה על שופרסל לפצות את לקוחותיה בסך כולל של 2.13 מיליון שקל במסגרת ההסדר

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית משפט השלום בהרצליה כנגד שופרסל בטענה להפרת הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית, שקיבל תוקף של פסק דין לפני כשישה חודשים. בבקשה נטען כי לקוחות שרכשו מוצרים שנכללו במבצעי הנחות המקנים הטבות בגין מוצר נוסף, קיבלו הטבה מופחתת וזאת בשל תוכנת ניהול הקופות הכוללת אלגוריתם תרמיתי. במסגרת הסדר הפשרה היה על שופרסל לפצות את לקוחותיה בסך כולל של 2.13 מיליון שקל.

פסק הדין קבע כי אופן מתן הפיצוי יהיה בדרך של מתן הטבה בסך חמישה שקלים לכל לקוח שיבצע רכישה באחד מסניפי רשת שופרסל בסכום של 75 שקל או יותר. כן נקבע בהסדר הפשרה, כי הנחה זו תינתן בנוסף לכל הטבה אחרת לה זכאי הלקוח. לדברי המבקש, שי קנטור, יש להניח כי אילו היה נקבע אחרת לא היה ההסדר מאושר, שכן מתן הטבה הבאה על חשבון הטבה אחרת אינו למעשה פיצוי אלא בשפת העם “קומבינה”.

לטענת המבקש, שופרסל לא קיימה את הוראת הסדר הפשרה ולא ביצעה את תשלום הפיצוי, מאחר שקיזזה את סכום הפיצוי הפרטני לכל קנייה בסך חמישה שקלים שנקבע בפסק הדין, מהטבות אחרות המגיעות ללקוחותיה בגין אותה הקנייה, כך שבפועל אלו לא קיבלו דבר.

לטענת המבקש, במענה לפנייתו לשירות הלקוחות של שופרסל, על מנת לברר מדוע היא אינה מבצעת את הוראות פסק הדין, הוא נענה על ידי נציגת שופרסל בתשובה לפיה פנייתו אינה ברורה לה. לדבריו, מדובר בתשובה מיתממת שכן היה ברור לשופרסל היטב כיצד עליה לפעול, אך היא בחרה להמשיך בהפרת פסק הדין, ועל כן יש לחייבה בפיצוי עונשי ממשי נוסף מעבר להסדר הפיצוי בפסק הדין.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*