בקשה לייצוגית נגד טיב טעם בטענה לחיוב לקוחותיה לשלם עבור המשקל של אריזות המוצרים

לדברי המבקש, טיב טעם מחייבת את הצרכנים לשלם על אריזות המוצרים כאילו היו חלק ממנו, והכול חרף הוראות הדין והנחיות הממונה להגנת הצרכן. הוא מדגיש כי אין מדובר בגרמים בודדים, אלא בחיובי יתר של כ-4 שקלים למוצר בודד

טיב טעם
סניף של טיב טעם בעיר. צילום: יח"צ

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית משפט השלום בת”א כנגד רשת קמעונאות המזון טיב טעם, בטענה לחיוב לקוחותיה לשלם עבור משקל אריזות המוצרים כאילו היו חלק מהמוצר.

בבקשה נאמר כי טיב טעם משווקת בסניפיה ובחנות המקוונת שבבעלותה, מוצרים ארוזים מראש הנמכרים לצרכן על פי משקל. בין היתר משווקת טיב טעם את המוצרים “שיפודי פרגית” הארוזים מראש של יצרנים שונים (מזרע, דבאח) הנמכרים על פי משקל.

שקילת המוצרים וסימונם מתבצע בסניפי הרשת כאשר על גביהם מודבקת מדבקה בה מופיעים בין היתר שם המוצר, מחירו לק”ג, משקל האריזה שקוזז, ובהתאם משקל המוצר נטו – המשקל לחיוב.

ואולם בפועל טוען המבקש, עמית הרטוך תושב יקום, כי המשקל נטו לחיוב אינו המשקל האמיתי, ומשקל האריזה שקוזז אינו משקף את המשקל אותו היה על טיב טעם לקזז, אלא משקל נמוך משמעותית. למעשה לדבריו טיב טעם מחייבת את הצרכנים לשלם על אריזות המוצרים כאילו היו חלק ממנו, והכול חרף הוראות הדין והנחיות הממונה להגנת הצרכן הברורות בעניין. המבקש מדגיש כי אין מדובר בגרמים בודדים שהמשמעות לצרכן עשויה להיות זניחה אלא בחיובי יתר של כ-4 שקלים למוצר בודד.

לדבריו, אין מדובר במקרה נקודתי אלא בתופעה רחבה שנבדקה בסניפי טיב טעם השונים, וכי הוא מצרף לבקשתו תיעוד רכישות מסניפי הרשת כאשר באף אחד מהסניפים לא מתבצע קיזוז של אריזות המוצרים התואם את משקלם בפועל.

בנוסף מצרף המבקש תיעוד שקילות של המוצרים ואריזותיהם (יחד ובנפרד) המלמדים מהו משקל האריזות בו מחויב הצרכן בכל מוצר, ומהו הפער בין חיוב היתר אותו מבצעת טיב טעם.

המבקש מציין כי האסמכתאות והראיות המצורפות לבקשה מובילות למסקנה הברורה והמתבקשת לפיה טיב טעם מחייבת את לקוחותיה לשלם עבור תכולת מוצר גבוהה מזו שסופקה להם בפועל.

תגובת הרשת לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*