בקשה לגילוי מסמכים הוגשה לשטראוס גרופ בנוגע למיזוג בין החברה לבין משק ויילר

המבקש מציין כי נגד שטראוס גרופ נפתחה בדיקה בחשד לפיו הפרה את הוראות סעיף 19 לחוק התחרות והתמזגה עם חברת משק ויילר בטרם מסירת הודעת מיזוג וקבלת הסכמת הממונה על התחרות

כפיר ספיר המחזיק במניות (250 ע.נ.) שטראוס גרופ, הגיש בקשה לגילוי מסמכים טרם הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת, בנוגע למיזוג בין החברה לבין חברת משק ויילר העוסקת בייצור מוצרים מבוססי טופו. ספיר מציין כי כנגד שטראוס גרופ נפתחה בדיקה בחשד לפיו הפרה את הוראות סעיף 19 לחוק התחרות והתמזגה עם חברת משק ויילר בטרם מסירת הודעת מיזוג וקבלת הסכמת הממונה על התחרות.

עוד הוא מציין, כי במהלך חודש יולי 2021 התקשרה שטראוס בעסקה לרכישת 51% ממניותיה של משק ויילר, וכי בסוף חודש פברואר 2022 הודיעה הממונה על התחרות על התנגדותה למיזוג בנימוק לפיו “בחינת המיזוג העלתה חששות תחרותיים בענפי הטופו והמשקאות הצמחיים”.

לדברי ספיר, מהדוח הכספי השנתי של שטראוס לשנת 2022 ומהדוח לרבעון הראשון לשנה זו, עולה כי הממונה על התחרות חושדת כי שטראוס הפרה את הוראות סעיף 19 לחוק התחרות והתמזגה עם חברת משק ויילר בטרם מסירת הודעת מיזוג וקבלת הסכמתה.

ספיר מציין כי הפרת סעיף 19 לחוק התחרות מקנה לממונה על התחרות אפשרות להטלת עיצום כספי של כ-111 מיליון שקל על שטראוס. ספיר סבור כי כנגד שטראוס עולות טענות קשות על הפרת חוק התחרות, וכי לדבריו אין צורך להכביר מילים באשר להיקפם של הנזקים וההוצאות שנגרמו ועוד ייגרמו לשטראוס כתוצאה מהפרשה, וכן לפגיעה הכלכלית של ממש לחברה, ועל כך יש להוסיף את הפגיעה בתדמיתה.

לטענת ספיר נפלו נכשלים בממשל התאגידי של שטראוס וכי האחראים להתנהלותה של שטראוס הם בעלי תפקידים ונושאי משרה בחברה אשר לפחות לגבי שלושה מהם יש חשד כי הפרו את חוק התחרות. הממונה, מציין ספיר, שלחה לאותם שלושה נושאי משרה דרישת נתונים בטענה לחשד כי הפרו את חוק התחרות.

אשר על כן מבקש ספיר מבית המשפט המחוזי בת”א לחייב את שטראוס לחשוף בפניו מסמכים ספציפיים הקשורים לפרשה, ובין היתר להליך קבלת החלטות בחברה בקשר עם הפרשה, ולדרישת הנתונים ששלחה הממונה על התחרות לאחר הודעתה על התנגדותה למיזוג. זאת מדגיש ספיר על מנת לבחון את עילות התביעה העומדות לשטראוס נגד נושאי המשרה או בעלי תפקידים שונים בחברה וגופים אחרים בה או קשורים אליה, בגין הנזקים שנגרמו ועוד ייגרמו לה בקשר עם הפרשה.

משק ויילר עוסקת בייצור מוצרי טופו טרי וכן בפיתוח, ייצור, ושיווק של משקאות ומוצרי מזון צמחיים הנמכרים תחת המותג משק ויילר, ואשר היו מופצים לרשתות על ידי שטראוס. בנוסף מייצרת משק ויילר מוצרי טופו עבור מותגים פרטיים של מספר גופים.

תגובת החברה לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*