בקשה לאישור פשרה בייצוגית שהוגשה בטענה לאי פרסום המחיר הכולל של מוצרי מזון במכונות אוטומטיות

חברות מש-קר ו-משקט מפעילות אלפי מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומוצרי מזון. בבקשה נאמר, כי חוק הגנת הצרכן קובע במפורש כי יש להציג על גבי מוצר את מחירו הכולל לרבות העמלות הנוספות שיחולו בקשר איתו. החברות התחייבו בהסדר שגובש לפצות את חברי הקבוצה בפיצוי השווה ל-30% מסכום תוספת האשראי המצרפית שנגבתה על ידיהן החל מינואר 2012 ועד למועד שינוי הצגת המחיר

בקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה לפני כשש שנים נגד חברות מש-קר מקיסריה ו-משקט מפ”ת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים. שתי החברות מפעילות אלפי מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומוצרי מזון, ולטענת המבקשים הן לא פרסמו את המחיר הכולל של מוצרי המזון והמשקה במכונות האוטומטיות.

לדברי המבקשים, החברות הללו נקטו בפרקטיקה פסולה עת “עמלת הסליקה” (בין 5-20 אחוז ממחיר המוצר) בה מחויבים הלקוחות בגין רכישה באמצעות כרטיס אשראי ואמצעי תשלום אחרים שאינם במזומן, הופיעה במקום אחר ושונה ולא בולט על גבי המכונות האוטומטיות, בניגוד למחיר המוצר המופיע על גבי חזית כל מוצר במכונה.

בבקשה נאמר, כי חוק הגנת הצרכן קובע במפורש כי יש להציג על גבי מוצר את מחירו הכולל לרבות כל העמלות הנוספות שיחולו בקשר איתו. במחצית חוש ספטמבר 2021 נתקבלה בקשת האישור ולאחר מכן נוהנ הליך גישור בין הצדדים, בסיומו הגיעו הצדדים להסכמה בדבר סיום התיק בפשרה.

חברי הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה הם כלל הלקוחות מהם נגבתה תוספת תשלום בגין שימוש באמצעי תשלום שאינו כסף מזומן החל מחודש ינואר 2012 ועד למועד שינוי הצגת המחיר על ידי החברות מש-קר ו-משקט בכל המכונות האוטומטיות שאותן הן מפעילות.

שתי החברות הללו התחייבו במסגרת הסדר הפשרה לפצות את חברי הקבוצה בפיצוי כולל השווה ל-30% מסכום תוספת האשראי המצרפית שנגבתה על ידיהן החל מחודש ינואר 2012 ועד למועד שינוי הצגת המחיר, והכול בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגביה בפועל ועד למועד שינוי הצגת המחיר.

הפיצוי המוסכם ישולם בחלוקה כדלקמן: 40-60% ישולם על דרך חלוקה ללא תמורה של מוצרים הנמכרים במכונות לחיילים בבסיסי צה”ל השונים. 20-30% למטופלים ומבקרים בבתי החולים באזורי הפריפריה, ואילו 15-25% ישולם על דרך חלוקה ללא תמורה של מוצרים הנמכרים במכונות לדיירים ואורחים במוסדות דיור מוגן לגיל השלישי.

בבקשה מצוין כי עד למועד שינוי הצגת המחיר לשיטתן של שתי החברות, תוספת האשראי המצרפית כולל הפרשי הצמדה וריבית שגבתה חברת מש-קר עומדת על הסך של כ-64 מיליון שקל, ואילו התוספת שגבתה חברת משקט עומדת על הסך של 6.3 מיליון שקל.

שתי החברות הללו הצהירו כי שינו בחודש יולי אשתקד את אופן הצגת המחירים בכל המכונות שהן מפעילות, כך שלא מוצגת עוד תוספת אשראי אלא מוצג בחזית המכונה ביחס לכך מצרך מחיר אחד כולל וסופי אשר הוא המחיר המחייב ביחס לאותו מצרך יהא אופן התשלום בגינו אשר יהא.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*