בעלי עסקים לתוצרת חקלאית: לסגור או להסדיר את מתחם המזון של משק רמי קנטור ברמת השרון

מטרת העותרים היא לאכוף על עיריית רמת השרון להסדיר את הנושא בטענה שהמתחם פועל ללא היתר ורישיון עסק. בעתירה נטען כי העובדה שחוקי העזר לא נאכפים מקפחת את פרנסתם של אלה שעסקיהם פועלים כחוק

צילום: אורי לביא פלג
צילום: אורי לביא פלג

שמונה בעלי עסקים מורשים לממכר מזון ותוצרת חקלאית הגישו עתירה מנהלית לאכוף על עיריית רמת השרון את סגירתו או הסדרתו של מתחם המזון והתוצרת חקלאית משק רמי קנטור ברמת השרון, הפועל לטענתם ללא היתר ורישיון עסק.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי עסקיהם של העותרים מצויים במרחק כמטווחי קשת ממתחם הדוכנים נשוא העתירה, וכי במהלך החודשים האחרונים צנח היקף עסקיהם של העותרים בעשרות אחוזים, ובדיקתם העלתה כי על פני קרקע חקלאית סמוכה הוקם מתחם מזון ותוצרת חקלאית בן עשרות דוכנים המושכרים לכל דורש (משקים משפחתיים וחקלאים מרחבי הארץ), והפועל בלא היתר ובלא רישיון עסק.

לדברי העותרים, בית העסק האמור אף מפרסם את דבר השכרתם והצבת דוכני המזון והפעלתם על ידי צדדים שלישיים באתר האינטרנט שלו ובאמצעי מדיה נוספים, והכול בלא שננקטת כנגדו על ידי העירייה כל פעולת אכיפה.

בעתירה נטען, כי אי אכיפת חוקי העזר על מתחם דוכנים הפועל שלא כדין מקפח את פרנסתם של העותרים שעסקיהם פועלים על פי דין ועל פי תנאי רישיון העסק שניתן להם, והנתונים לפיקוח גורמי הרישוי השונים, על כל העלויות הכרוכות בכך.

לדברי העותרים המתחם הפועל בלא רישיון עסק ובלא הסדרה מקים תחרות בלתי הוגנת עבורם, וכפועל יוצא מכך צנח היקף מכירותיהם בעשרות אחוזים, וחלקם אף עומדים בפני קריסה.

לטענתם במחצית חודש אוקטובר הם פנו אל מחלקת רישוי עסקים בעירייה בדרישה לאכיפת חוקי העזר כלפי מתחם הדוכנים, ואולם לא די בכך שלא נענו, אלא חלקם אף זכו לביקורים מאיימים של פקחים מטעם העירייה, שפשטו על עסקיהם הפועלים על פי דין, בחנו בחינה מדוקדקת את מידת עמידתם בתנאי רישיון העסק, ותוך שחלקם מאיימים כי ביקורי הפקחים יימשכו ויוגברו כל אימת שהעותרים ימשיכו בקובלנותיהם כלפי בית העסק מפר החוק.

בעתירה שהוגשה באמצעות עו”ד רובן בן טובים נטען, כי העירייה לא השיבה לפנייתם האמורה של העותרים, ושעה שהיא בוחנת בדקדקנות את מידת עמידתם בתנאי הרישיון, פועל בית העסק נשוא הליך זה ללא רישיון כבר שנה וחצי, ותוך כך מציע למכירה מוצרי מזון וחלב המוצגים על דוכנים בשמש הקופחת, ללא קירור מתאים, ובלא פיקוח, עניין המהווה מפגע של ממש וסכנה לבריאות הציבור.

לסיכום טוענים העותרים כי עיריית רמת השרון מפלה ומפקירה אותם במחדלה, ומקפחת את פרנסתם, ועל פי כללי המשפט המנהלי חובה עליה להפעיל את סמכותה ולאכוף את חוקי העזר עת קיימת הצדקה לכך ובאופן שוויוני, בפרט עת התבקשה לכך על ידי העותרים ולנוכח טענותיהם באשר לנזקים הנגרמים להם.

,בית המשפט מתבקש להורות לעירייה לנקוט בצעדים לאלתר לסגירת מתחם הדוכנים או להסדרתו.

מדובר עיריית רמת-השרון, גונן אליאסי, נמסר: “הנושא בעיצומו של טיפול מערכתי ודיון בבית המשפט. נזכיר כי העירייה אינה מנהלת את ענייניה המשפטיים מעל דפי העיתון”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*