בעלי חנויות מכולת בשינקין בתל אביב מבקשים להורות לדור אלון לסגור בלילה ובימי המנוחה את מרכולי AM:PM באזור

לחלופין מתבקש בית המשפט להורות כי המרכולים האמורים יפעלו אך ורק בהתאם לשעות הפעילות המותרות על פי חוק. לדברי התובעים, הצרכנים אשר ידלגו על המכולת הסגורה היישר לשערי המרכולים הפתוחים, לא יחזרו למכולת במהלך השבוע לרכוש את מה שרכשו בלילות ובסוף השבוע

שמשון ספיר ויעקב ברמר, בעלי חנויות מכולת ברחוב שינקין בתל אביב זה עשרות שנים, מבקשים מבית המשפט להורות לחברת דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים לפעול כחוק ולסגור בשעות הלילה ובימי המנוחה את מרכולי רשת AM-PM הנמצאים ברחובות יהודה הלוי 114 ובצומת הרחובות רוטשילד 97-שינקין 66 וכן כל מרכול אחר המופעל על ידה בניגוד לחוק.

לחלופין בלבד מתבקש בית המשפט להורות כי המרכולים האמורים יפעלו אך ורק בהתאם לשעות הפעילות המותרות על פי חוק, ובכלל זה תימנע הפעלתם בשעות הלילה וכן בשבתות ובמועדי ישראל.

לטענת ספיר וברמן, אשר חנויותיהם פועלות בסמיכות למרכולי דור אלון, המרכולים האמורים פועלים בלילות ובימי המנוחה ללא היתר, בניגוד להוראות חוק עזר לתל אביב (פתיחתן וסגירתן של חנויות). בנוסף, למיטב ידיעתם, דור אלון מפעילה את המרכולים הללו ללא רשיון עסק, ואין מחלוקת על כך שהיא אינה רשאית להפעיל את עסקיה בשעות האסורות על פי חוק.

בפנייה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר כי העובדה שהמרכולים הללו פתוחים בלילות, בשבתות, ובחגים מפורסמת על ידי דור אלון בראש כל חוצות, ואין צורך לומר כי פתיחת מרכולים בניגוד לחוק העזר מקנה לדור אלון יתרון מסחרי עצום ופוגעת בעסקים שומרי חוק, ובכללם התובעים המבקשים לממש את זכותם האלמנטרית ליום מנוחה בחיק משפחתם.

כך למשל נטען בכתב התביעה, כי פתיחת מרכולים בזמנים האסורים בחוק מביאה למצב שבו “זוכה” דור אלון לזמני פעילות “נקיים ממתחרים”.

לדברי התובעים, באמצעות עוה”ד דוד שוב ואוריאל בוני, מעצם טיבו וטבעו של המסחר הקמעונאי, הצרכנים אשר ידלגו על המכולת הסגורה היישר לשערי המרכולים הפתוחים, לא יחזרו למכולת במהלך השבוע לרכוש את מה שרכשו בלילות ובסוף השבוע. כך שמבחינת בעלי החנויות לא מדובר רק ביום מסחר אחד פחות מהמתחרים, אלא באובדן נתח מסחרי כבד ובמכה כלכלית קשה שעשויה להעמיד בספק את עצם קיומם.

עוד טוענים התובעים, כי לבד מהנזקים הכלכליים הנגרמים לבעלי החנויות, פתיחת המרכולים בניגוד לחוק פוגעת גם בזכויות יסוד, ובין היתר בזכות לשוויון בזכות הקניין ובחופש העיסוק, ועומדת בסתירה גמורה להוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

תגובת הרשת: “אם וככל שתגיע תביעה כזאת, החברה תלמד אותה ותגיב, כמתחייב, בבית המשפט”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*