בנק הפועלים מבקש למנות כונס נכסים זמני על שוק אלנבי רוטשילד

לדברי הבנק, החברה לא עמדה בהתחייבויותיה כלפיו, פיגרה בפירעון ההלוואות שהעמיד לטובתה בהיקף 5.44 מיליון שקלים, וכן חוללו צ'קים שנמשכו מחשבונה

שוק אלנבי רוטשילד. צילום מתוך אתר השוק
שוק אלנבי רוטשילד. צילום מתוך אתר השוק

בנק הפועלים הגיש בקשה דחופה למינוי כונס נכסים זמני על מתחם האוכל החדש שוק רוטשילד בקומת הקרקע של מגדל מאייר רוטשילד ברחוב אלנבי 109 בתל אביב. לדברי הבנק, המתחם נמצא בניהולה של חברת קרן ליאת השקעות מתל אביב, השוכרת את המתחם מהבעלים, חברת ברגרואין רזידנטיאל, והיא משכירה חלקים במתחם לשוכרים שונים עבור דוכני אוכל.

בפנייה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי בעל השליטה בחברת קרן ליאת השקעות שהוקמה בחודש יוני 2014 ושלושת בעלי המניות הנוספים ערבים לחובותיה של החברה, כל אחד על פי חלקו היחסי בבעלותו החברה.

לדברי הבנק, החברה לא עמדה בהתחייבויותיה כלפיו, פיגרה בפירעון ההלוואות שהעמיד לטובתה בהיקף 5.44 מיליון שקלים, וכן חוללו צ’קים שנמשכו מחשבונה מהסיבה: אין כיסוי מספיק. עקב כך נשלחה לפני כשבועיים לחברה דרישה לפירעון החוב הכולל שלה כלפי הבנק בסך 6 מיליון שקלים.

כעבור כשבוע הומצא לבנק העתק מכתב שנשלח לפני כשבוע על ידי בעלי הנכס אל החברה, ובו נאמר כי חוזה השכירות שנחתם בין הצדדים בחודש מאי 2014 בוטל על ידה בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי הסכם השכירות, וכי עם ביטולו היה על החברה לפנות לאלתר את הנכס ולהשיב את החזקה בו לבעליו. אולם חרף חובתה זו היא ממשיכה להחזיק בנכס ועל כן בכוונת בעלי הנכס לתפוס את החזקה בו.

במכתב האמור נדרשה החברה לפנות את כל הציוד והמטלטלין עד ל-1 בינואר 2018 לכל המאוחר.

לדברי הבנק, החברה כלל לא הודיעה לו על ביטול הסכם השכירות ולמיטב ידיעתו מכתבים בעניין זה נמסרו גם ישירות לשוכרים במתחם האוכל.

בבקשה נטען כי במצב דברים זה חל שינוי לרעה בכושר הפירעון של החברה ובאופן שלבנק חשש כבד ביותר כי בהעדר כינוס נכסים ייוותר הבנק בפני שוקת שבורה בבואו להיפרע מהחוב. הבנק מציין, כי הסכם השכירות הוא לב העסק של החברה ובהעדר זכויות שכירות בנכס אין תוחלת לעסק של החברה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד גיל הירשמן נאמר כי המדובר בעסק הנמצא בראשית דרכו ועודנו נדרש להזרמת הון עצמי בשוטף, אלא שלמיטב ידיעתו של הבנק התגלעו חילוקי דעות בין בעלי החברה, וכפועל יוצא מכך הופסקה העמדת מימון הון עצמי לעסק.

נוסף על כך נמסר לבנק כי חלק מהשוכרים החתומים על הסכמי השכירות מול החברה ביטלו את הצ’קים בגין דמי השכירות וכך נפגע מקור ההכנסה של העסק, ולאור המחלוקת בין בעלי המניות הנושא אינו מטופל. לדברי הבנק, כונס הנכסים יוכל לבוא בדברים עם בעלת הנכס ולהסדיר את סוגיית השכירות, וכן לפעול אל מול השוכרים ולחדש את גביית דמי השכירות.

מכל מקום מדגיש הבנק, כי הפעולה העיקרית היא מכר זכויות החברה, והיה והזכויות לא תימכרנה במהירות אזי לבנק חשש כבד ביותר כי כבר לא יהיה מה למכור, שווי הבטוחות שבידיו ייפגע, והוא יעמוד בפני שוקת שבורה בבואו להיפרע את חובותיו של החברה כלפיו, ועל כן נדרש סעד זמני בדחיפות. לדברי הבנק, אי עמידתה של החברה בהתחייבויותיה כלפיו, כמו גם קריסה צפויה של העסק שלה, מחייבים את מימושן המידי של אגרות החוב, לשם גביית כספים על חשבון חובותיה כלפיו, וזאת במטרה לשמור על זכויותיו.

לא ניתן היה להשיג את תגובת קרן ליאת השקעות.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*