ארקפה נתבעת בתביעה נגדית על ידי אבישי ישראל הטוען ל-50% בעלות בסניף הרשת בכיכר הבימה

לטענת התובע, החלה ארקפה להפחית בצורה דרסטית, שלא כדין, באופן חד צדדי, מהתשלומים החודשיים המשולמים לו ולאמו בגין חלקם בסניף. לפני כשלושה שבועות הגישה ארקפה לבית הדין לעבודה תביעה בסך 2 מיליון שקל נגד התובע, במסגרתה נטען כי ישראל הוא לא יותר מעובד שלה המשמש כמנהל הסניף, וכי התגלו על ידה לכאורה אי סדרים והעלמת הכנסות והיא ביקשה להורות על הרחקתו מהסניף

ארקפה, הבימה
ארקפה, הבימה

אבישי ישראל, העוסק בתחום ניהול בתי הקפה מאז שנת 2004, הבעלים של חברת י.א. סיילור ואמו זיווה מבקשים מבית המשפט המחוזי בתל אביב להצהיר על בעלותם ב-50% מהזכויות בסניף ארקפה המצוי בבית הבימה בתל אביב.

בתביעה, שהוגשה על ידי אבישי ישראל גם בשמה של אמו הגימלאית כנגד רשת בתי הקפה ארקפה, נאמר כי בסוף חודש אוקטובר 2011 חתמו הוא ושותפו העוסק אף הוא בתחום ניהול בתי הקפה על הסכם עם רשת ארקפה, בו רכשו 55% מהזכויות בסניף ארקפה בית הבימה תמורת כ-2.7 מיליון שקלים ולפי עלות הקמת סניף של כ-3.6 מיליון שקלים. התובע מציין, כי החל מחודש נובמבר 2011 הוא ניהל את הסניף וכי הוא ושותפו השקיעו במהלך פעילותו השוטפת של הסניף סכום נוסף של כ-550 אלף שקלים. כעבור שלוש שנים החליט שותפו לצאת מהשותפות בסניף ומכר את אחזקותיו לתובע ולאמו וכן גם לארקפה, כך שלאחר מכירה זו החזיקו אבישי ישראל ואמו יחדיו ב-50% מהזכויות בסניף, כאשר יתרת הזכויות הוחזקה בידי רשת ארקפה.

לטענת התובע, לאחרונה חדלה ארקפה למסור לו את הדוחות השוטפים של רווח, הפסד, ותזרים מזומנים, ובנוסף החלה ארקפה להפחית בצורה דרסטית, שלא כדין, באופן חד צדדי, וללא כל התראה מוקדמת, מכלל התשלומים החודשיים והשוטפים המשולמים לו ולאמו על ידה בגין חלקיהם ברווחי הסניף, וזאת בהיקפים של עשרות אלפי שקלים לכל חודש וחודש, וכי להערכתם המדובר בסכום כולל של כ-400 אלף שקל. בחודש האחרון, נטען בתביעה, חדלה ארקפה כליל מלהעביר לידי התובעים את חלקיהם ברווחי הסניף, קרי, אף לא בצורה מצומצמת ומופחתת.

לטענת התובע, התברר לו לאחרונה כי קיימים אי-סדרים בסכומים הנגבים ממנו בגין הוצאות הסניף, בעיקר בקשר לחשבוניות הספקים, כך שארקפה גובה כספים ביתר באמצעות רישומים של סכומים שונים מאלו הרשומים בחשבוניות הספקים, כאשר בדרך כלל נרשמים סכומים הגבוהים יותר ו”לטובתה”.

בית המשפט מתבקש להצהיר כי אבישי ישראל ואמו זיוה מחזיקים ב-50% מהזכויות בסניף ארקפה בבית הבימה בתל אביב על כל המשתמע מכך, לחייב את ארקפה בהשבת הכספים שנטלה בניגוד להסכם בין הצדדים, ולחלופין, לחייב את ארקפה להשיב לתובע ולאמו כ-400 אלף שקל המוחזקים בידה שלא כדין ובניגוד להסכם.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עוה”ד חיים שטנגר ואורי פנטילט, מצוין כי לפני כשלושה שבועות הגישה ארקפה לבית הדין לעבודה בתל אביב תביעה בסך 2 מיליון שקל נגד אבישי ישראל ובת זוגו, מנהלת בסניף. במסגרת התביעה טענה הרשת כי ישראל הוא לא יותר מעובד שלה המשמש כמנהל הסניף, כי התגלו על ידה לכאורה אי סדרים, מעשי גניבה, העלמת הכנסות, אלימות וכיוצא באלה. ארקפה ביקשה מבית הדין להורות על הרחקתו של ישראל ולוי מהסניף ולהצהיר כי ישראל הוא “משיג גבול” בסניף.

מרשת ארקפה נמסר בתגובה: “הרשת נמצאת בהליך תביעה משפטי כנגד מר ישראל. אנו מצרים על התנהלותו וסמוכים ובטוחים שהדברים יתבהרו בבית המשפט”.

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*