ארומה תובעת מהיכלי ספורט תל אביב להאריך את תקופת השכירות שלה

לטענת ארומה, חברת היכלי הספורט מתכחשת לזכותה למימוש האופציה להארכת תקופת השכירות בעשר שנים נוספות, בניגוד להסכם השכירות ובחוסר תום לב. תגובת היכלי ספורט: הטענות נשוא פנייה זו חסרות כל בסיס. הנושא כבר נדון בבית המשפט ולאחר דיון שהתקיים בעניין, נדחתה בקשת העותרים לצו מניעה

סניף ארומה בהיכל מנורה
סניף ארומה בהיכל מנורה

חברת ארומה הולדינגס, המפעילה כ-40 סניפים בתל אביב תחת המותג “ארומה” שבבעלותה, הגישה תביעה כנגד חברת היכלי הספורט תל אביב יפו שבבעלות עיריית תל אביב, לאכיפת הזכות להארכת תקופת השכירות בנכס שבהיכל.

בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב נאמר, כי בית הקפה מנוהל בנכס על ידי ארומה זה יותר מ-10 שנים ומאחר שבניגוד להסכם השכירות ובחוסר תום לב משווע מתכחשת חברת היכלי הספורט תל אביב לזכותה של ארומה למימוש האופציה להארכת תקופת השכירות ב-10 שנים נוספות, ועקב הודעתה על כוונתה לפרסם מכרז לאיתור שוכר לנכס לתקופה שהחל מחודש נובמבר, מתבקש בית המשפט לאכוף עליה את הוראות הסכם השכירות מכוחו היא משכירה לארומה את הנכס. בפרט יש לאכוף עליה את סעיף האופציה שבהסכם השכירות להארכת תקופת השכירות ב-10 שנים נוספות. זאת, לא מכרז, על בסיס פטור ממכרז הקבע בתקנות העיריות (פטור המתייחס לשוכר ותיק, אשר כבר מפעיל במושכר את עסקו עשר שנים).

לטענת ארומה הולדינגס, באמצעות עוה”ד צחי יגור וד”ר אפרים אליגולא, היא המציאה לחברת היכלי הספורט חוות דעת משפטית וחוות דעת שמאי המבססות את זכותה למימוש האופציה שלה להארכת תקופת השכירות. אולם לנוכח הסירוב השגוי והעיקש של היכלי הספורט לקיים את הוראות הסכם השכירות ולהאריך את תקופת השכירות ל-10 שנים נוספות ללא מכרז, לא היה מנוס מפנייה זו לבית המשפט בתביעה לאכוף על החברה את הסכם השכירות.

על פי כתב התביעה, טענה חברת היכלי הספורט בתגובתה לתביעה, כי היא עומדת על כוונתה לפרסם מכרז פומבי להפעלת עסק של בית קפה במושכר, לאחר שתקופת השכירות של ארומה הולדינגס במושכר תגיע לסיומה בחודש אוקטובר, וכי פרסום המכרז מתחייב מהדינים החלים עליה ומהאינטרס הציבורי עליו היא מופקדת, וכן מהאינטרס הכלכלי הלגיטימי שלה בהיותה חברה עסקית, להשיא את הכנסותיה מהשימוש במושכר במחירי השוק היום ולא בהתאם למחירי השוק אשר היו קיימים עת נחתם הסכם השכירות לראשונה.

לטענתה, במקרה הנדון לא מתקיימים התנאים המאפשרים לה להאריך את התקשרותה עם ארומה הולדינגס בפטור ממכרז, וחובת המכרזים גוברת על אופציית הארכת תקופת הסכם השכירות. הדבר נקבע במפורש בסעיף הרלוונטי שבהסכם. בנוסף, ארומה הולדינגס לא הודיעה לה על מימוש האופציה, לפחות לא במועד שנקבע בהסכם.

תגובת היכלי ספורט ת”א-יפו: “הטענות נשוא פנייה זו חסרות כל בסיס. הנושא כבר נדון בבית המשפט ולאחר דיון שהתקיים בעניין, נדחתה בקשת העותרים לצו מניעה. בהתאם להחלטה בית המשפט תוכל ארומה להתמודד במכרז בכפוף לכללים והוראות הדין. חברת היכלי הספורט יוצגה על ידי עו”ד דניאל אלון ממשרד קפלן אלון גור עורכי דין“.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*