אפיקים מים מערערת על החלטת הרשות להגנת הצרכן להטיל עליה עיצום בסך 2.45 מיליון שקל

במסגרת הודעת הערעור מצביעה החברה על השגיאות היסודיות שנפלו בהחלטת החיוב ועל הטעמים מדוע יש לבטל את מרבית העיצומים שהוטלו עליה ובנוסף להורות על הפחתת העיצומים שנותרו. תגובת הרשות להגנת הצרכן: לחברה נתונה הזכות לערער על החלטת הרשות. הרשות בטוחה בממצאי החקירה

בר מים של אפיקים

חברת אפיקים מים, המשווקת ברי מים תחת השמות “אפיקים” ו”נועם 1″, מערערת בבית משפט השלום בירושלים על החלטת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להטיל עליה עיצום בסך 2.45 מיליון שקל, בטענה להפרת הוראות החוק בעסקות מכר מרחוק למכירת ברי מים והפרות בעסקות רוכלות למכירת מערכת סינון.

העיצום האמור הושת על החברה בעקבות תלונות של צרכנים כנגדה, שהתקבלו אצל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. מהתלונות ומחקירת הרשות עולה כי החברה מטעה את הצרכנים בתנאי הביטול של העסקאות, אינה מבטלת עסקאות במקום בו היא מחויבת לכך בדין, מחייבת את הצרכנים בדמי ביטול גבוהים מהמותר, ולא מגלה לצרכנים פרטים שונים כנדרש בחוק לפני העסקה ואחריה.

במסגרת הודעת הערעור מצביעה החברה על השגיאות היסודיות שנפלו בהחלטת החיוב ועל הטעמים מדוע יש לבטל את מרבית העיצומים שהוטלו עליה ובנוסף להורות על הפחתת העיצומים שנותרו.

שגיאה אחת, לטענת החברה, שנפלה בהחלטת החיוב הינה דחיית טענתה בנוגע לזכאותה לגבי עלות הסננים בשל פסידותם, כאשר סך המשמעות הכספית של קבלת ערעורה בעניין זה עומדת על כמיליון שקל שיופחתו מסכום העיצומים. על פי החברה ובניגוד לעמדת הרשות, הסננים אותם היא מוכרת לצרכנים הם “טובין פסידים” לאחר חיבורם למים וממילא הצרכן אינו זכאי לבטל את העסקה ולהשיב את המוצר לחברה לאחר חיבורם לרשת המים.

השגיאה השנייה שנפלה בהחלטת החיוב היא דחיית טענתה בעניין הטלת עיצומים בכפל בגין טעויות שמבחינה מעשית ומשפטית מהווים מעשה אחד של הפרה, ובהיעדר מידתיות וסבירות החוצים את גבלות האבסורד. בעניין זה, מדגישים בחברה, כי הטלת העיצומים בכפל הצטברה לסכומים אסטרונומיים העלולים בסבירות גבוהה להביא לקריסתה, וכי גם המשמעות הכספית של קבלת טענתה זו בערעור היאה הפחתה של העיצום בסכום של כמיליון שקל נוספים.

לטענת חברת אפיקים מים, סכום העיצום שנקבע לה עולה על כל רווחיה במשך שנתיים, והותרת העיצום על כנו מהווה יצירת סיכון ממשי להתמוטטותה המוחלטת וגדיעת מקור פרנסתם של עובדיה. עד להחלטה בערעורה מבקשת החברה מבית המשפט להורות על עיכוב ביצוע החלטת החיוב וזאת בנימוק לפיו סיכויי הערעור מחד גיסא ומצבה הכלכלי מאידך גיסא מחייבים את עיכוב הביצוע.

תגובת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: ״לחברה נתונה הזכות לערער על החלטת הרשות. הרשות בטוחה בממצאי החקירה הרחבה שערכה ובהחלטתה כי חברת אפיקים מים בע״מ הטעתה את ציבור הצרכנים, ולאור זאת הוטל עיצום כספי על החברה”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*