אל-נל המייבאת בשר לא כשר עותרת נגד החלטת משרד הכלכלה לא להאריך את תוקף רישיונה

בעתירה נטען, כי ייבוא חלקי פנים לא כשרים ובכלל זה שומן חזיר הותר בחוק הבשר ואף ניתנו לגביו היתרי ייבוא במהלך השנים, והחלטת משרד הכלכלה שלא האריך את רישיון הייבוא שניתן לה חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות, ולא הונח לה כל בסיס עובדתי, ולפיכך היא בטלה

חברת אל-נל ייבוא ושיווק מבני דרור, העוסקת בין היתר בייבוא לישראל של חלקי פנים של בשר לא כשר, הגישה עתירה מנהלית כנגד החלטת משרד הכלכלה התעשייה שלא להאריך את תוקף רישיון הייבוא שניתן לה ליבוא חלקי פנים לא כשרים לארץ. זאת, בטענה לפיה ההחלטה ניתנה משיקולים זרים והיא חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות ופוגעת בזכויות יסוד המוקנות לה.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי נאמר, כי לחברה ניתן רישיון לייבוא 800 טונות של שומן חזיר מחברת VION ההולנדית (החברה השלישית בגודלה באירופה בתחום הבשר)  שתוקפו עד לסוף שנת 2018.

לדברי אל-נל, בראשית חודש אוגוסט 2018 היא חתמה על הסכם עם אחד המפעלים הגדולים בארץ בתחום יצור בשר לא כשר: “ולדמן – בית חרושת לנקניק ומוצרי בשר” למכור לו את 800 טונות שומן החזיר שהותר ביבוא. אולם לפני כחודשיים, מסיבה שאינה ברורה, נשלח על ידי השירותים הווטרינריים מכתב ליבואני הבשר בארץ, הכולל רשימה של איברי בשר לא כשר המותרת ליבוא על ידי משרד הכלכלה, ובכלל זה שומן חזיר.

נוכח העיכובים הביורוקרטיים בביצוע הייבוא פנתה חברת אל-נל למשרד הכלכלה בבקשה להארכת רישיון הייבוא, העומד לפקוע, עד לחודש ספטמבר 2019, וכן ביקשה לקבל רישיון נוסף לשנת 2019 לייבוא כמות נוספת של 1,200 טונות שומן חזיר מעבר ל-800 שכבר הותר לה לייבא. החברה נענתה, כי לא ניתן לאשר את הרישיון המבוקש מאחר שהנהלת המשרד החליטה לבדוק מחדש את מדיניותה בעניין זה.

בעתירה נטען על ידי אל-נל, כי ייבוא חלקי פנים לא כשרים ובכלל זה שומן חזיר הותר בחוק הבשר ואף ניתנו לגביו היתרי ייבוא במהלך השנים, והחלטת משרד הכלכלה שלא האריך את רישיון הייבוא שניתן לה חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות, ולא הונח לה כל בסיס עובדתי, ולפיכך היא בטלה.

למעשה, מציינת החברה, ההחלטה מבוססת על אמירות שהושמעו על ידי פוליטיקאים בעקבות פרסום שגוי בעיתונות החרדית, כאילו הרישיון שניתן לייבוא שומן חזיר הוא רישיון “חדש” המתיר לראשונה יבוא שומן חזיר ארצה.

בתגובה נטען על ידי משרד הכלכלה, כי העותרת כלל לא הגישה לרשות בקשה להארכת רישיון הייבוא אלא ביקשה לקבל רישיון ייבוא חדש לשנת 2019. לעמדת המשרד, קיים ספק של ממש האם שומן שמקורו בחזיר יובא לישראל קודם למועד הקובע, ומכל מקום העותרת לא הניחה ולו ראשית ראיה לכך שיבוא שומן חזיר הותר קודם למועד הקובע.

בתגובה מצוין, כי עד לשנת 1992, יבוא הבשר נעשה על ידי המדינה ובשנה זו התקבלה החלטה בה נקבע כי היבוא הממשלתי ייפסק ויופרט, וכיום נעשה הייבוא על בסיס מתן רישיונות יבוא המותנים במתן תעודת הכשר. זאת, זולת המקרים הנכנסים בגדר החריג הקבוע בחוק, לגביהם רשאי השר לשקול מתן רישיונות ייבוא אף בהעדרה של תעודת הכשר, ומדובר ברשימה סגורה של חלקי בשר בקר או עוף שאינם כשרים, אשר לאחר חקיקת חוק הבשר היו מותרים ביבוא קודם ל-13 ביולי 1992 (המועד הקובע).

בתגובת משרד הכלכלה נאמר, כי נוכח הספק בשאלה האם שומן שמקורו בחזיר יובא לישראל קודם המועד הקובע, מתעורר ספק של ממש האם שר הכלכלה היה מוסמך בכלל לשקול יבוא שומן חזיר, וכפועל יוצא נראה כי רישיון היבוא שניתן לעותרת בחודש יוני 2018 ושתוקפו פג השבוע, ניתן לה על יסוד טעות.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*