איילון נתבעת לשלם 435 אלף שקל לחברת טל הל יסכה בעקבות נזקים שנגרמו בהתהפכות משאיות להובלת עופות

לדברי התובעת, בגין שני האירועים הללו, נגרמו נזקים רבים לעופות, לכלובים ולמגירות שהובלו על ידי המשאית. תגובת איילון: התובעת הגישה תביעה בגין שני אירועים שונים כאשר רק אחד מהם דווח לאיילון קודם להגשת התביעה. באשר לאירוע שהובא לידיעתנו, איילון מינתה שמאי מטעמה, שביקש מהמבוטחים מסמכים על מנת לקדם בדיקת חבות. אולם גם כעבור שנתיים, לא נמסרו המסמכים הנדרשים לבחינת החבות

איילון נתבעת בבית משפט השלום בהרצליה לשלם תגמולי ביטוח בסך 435 אלף שקל לחברת טל הל יסכה מאור יהודה, העוסקת בשיווק ומכירת מוצרים בענף העופות. איילון, נאמר בכתב התביעה, ביטחה את התובעת בפוליסת סחורה, וכי תביעה זו מוגשת בגין שני אירועי התהפכות משאית במהלך הובלת עופות פטם לשחיטה.

לדברי התובעת, בגין שני האירועים הללו, נגרמו נזקים רבים לעופות, לכלובים ולמגירות שהובלו על ידי המשאית. איילון, מציינת התובעת, לא הכחישה קיומה של פוליסה רלוונטית, לא הכחישה את חבותה בגין האירועים נשוא תביעתה ו/או את הנזקים שנגרמו לה, ואף העבירה את הטיפול באירועים הללו לנציגים מטעמה, ואולם היא לא שילמה לה ולו שקל בודד, כסכום שאינו שנוי במחלוקת.

בתביעה נטען כי התובעת קיימה את כל חובותיה על פי תנאי הפוליסה ולא מצאה סיבה המצדיקה אי תשלום תגמולי הביטוח בגין כלל נזקיה, וכי אי תשלום מלוא תגמולי הביטוח מהווה הפרה של חוזה הביטוח.

התובעת סבורה כי בשל התנהלותה הרשלנית של איילון שלא כדין, בניגוד לחוק חוזה הביטוח, בניגוד לפוליסה ושלא בתום לב, עליה להוסיף ולשלם ריבית מיוחדת בהתאם לחוק חוזה הביטוח.

מאיילון נמסר: “התובעת הגישה תביעה בגין שני אירועים שונים כאשר רק אחד מהם דווח לאיילון קודם להגשת התביעה. באשר לאירוע שהובא לידיעתנו, איילון מינתה שמאי מטעמה, אשר ביקש מהמבוטחים מסמכים על מנת לקדם בדיקת חבות. אולם, גם כעבור שנתיים לא נמסרו המסמכים הנדרשים לבחינת החבות וחרף זאת, מסיבות השמורות עם המבוטחת, היא בחרה להגיש תביעתה לבית משפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*