אושר צו הקפאת הליכים לחברת נועה שיווק משקאות

השופטת אישרה את תוכנית ההפעלה של החברה, הוציאה צו פתיחת הליכים והעניקה לה צו הקפאת הליכים למשך 60 ימים. הוחלט כי הנאמן עו"ד חובב ביטון ימשיך בהפעלת עסקי החברה במהלך העסקים הרגיל עד לתום תקופת ההקפאה, יכנס אסיפות נושים לשם הבאת הצעת הסדר בפניהם, ויהא רשאי לפרסם להזמנה להציע הצעות להשקעה או לרכישה

בית המשפט המחוזי בחיפה הוציא צו הקפאת הליכים לחברת נועה שיווק משקאות 1989 מאזור התעשייה כפר מסריק. החברה נוסדה בחודש ספטמבר 1989 והיא פועלת זה כ-35 שנים ובעלת התמחות ייעודית במתן שירותי ליקוט, אחסון, והפצה של מוצרי מזון ושאינו מזון (Non food) על כל גווניהם, באזור הצפון. חוג לקוחותיה של החברה מונה כאלף לקוחות ונמנה בעיקרו על השוק המוסדי, מסעדות, בתי קפה, בתי חולים, בתי אבות. בתי מלון, אכסניות וכן עוסקים שונים בעלי “מטבח מבשל”.

החברה פנתה לבית המשפט בבקשה למתן צו פתיחת הליכים והפעלתה כעסק חי לתקופה קצובה לצורך שיקומה הכלכלי, לרבות מינוי נאמן והקפאת הליכים. לפי החברה, היא עומדת בתנאי הסף בדבר תחולת הליכי חדלות פירעון, וכי צו פתיחת הליכים בעניינה יסייע למנוע את חדלות פירעונה, וכי היקף חובותיה עולים על הסך של כ-28 מיליון שקל.

לטענת החברה, בהיעדר צו הקפאה אין לה זכות קיום והיא תגיע בסופו של יום לידי חיסול.

השופטת בטינה טאובר אישרה את תכנית ההפעלה של החברה, הוציאה צו פתיחת הליכים לחברה, והעניקה לה צו הקפאת הליכים למשך 60 ימים. השופטת החליטה כי הנאמן עו”ד חובב ביטון ימשיך בהפעלת עסקי החברה במהלך העסקים הרגיל עד לתום תקופת ההקפאה, יכנס אסיפות נושים לשם הבאת הצעת הסדר נושים בפניהם, וכן יהא רשאי לפרסם לפי שיקול דעתו הזמנה להציע הצעות להשקעה או לרכישת החברה או פעילותה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*