אונטריו, בעלת מלון הרודס, תובעת מפתאל 39 מיליון שקל

לטענת חברת אונטריו, דוד פתאל ושחר עקה המכהנים כדירקטורים וכנושאי משרה בחברת הרודס מלונות ספא ונופש משכו כ-38.6 מיליון מקופת החברה לטובת חברת מלונות פתאל. מרשת מלונות פתאל נמסר: מדובר בתביעה קנטרנית של חברת אונטריו, שהיא ספיח לסכסוך ישן שהסתיים לא מכבר בפסק דין בבית המשפט

מלון הרודס באילת. צילום: Henrik Sendelbach, ויקימדיה
מלון הרודס באילת. צילום: Henrik Sendelbach, ויקימדיה

החברה הקנדית ONTARIO, בעלת 50% ממניות חברת הרודס מלונות ספא ונופש מאילת, שבבעלותה שלושה מלונות באילת, מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר הגשת תביעה נגזרת בסך כ-39 מיליוני שקל נגד דוד פתאל שותפה בחברה ובעל השליטה בקבוצת פתאל, וכנגד שחר עקה סמנכ”ל הכספים של הקבוצה.

לטענת אונטריו, דוד פתאל ושחר עקה המכהנים כדירקטורים וכנושאי משרה בחברת הרודס מלונות ספא ונופש, משכו כ-38.6 מיליון מקופת החברה לטובת חברת מלונות פתאל מקבוצת פתאל המנהלת את מלונות הרודס ואשר איננה בעלת מניות בחברת הרודס. ואת, בניגוד לדין, משיקולים זרים, תוך חריגה מסמכות, ותוך ניצול לרעה של זכויות החתימה שלהם בחברה. כל זאת נטען בבקשה, אף מבלי שהאורגנים המוסמכים בחברה קיבלו החלטה בדבר העברת הכספים לחברת מלונות פתאל, ותוך הפרה בוטה של ההסכמים בין בעלי המניות בחברה.

לטענת אונטריו, משיכת הכספים לחשבונה של חברת מלונות פתאל נעשתה מתוך כספי הלוואה בסך של 225 מיליוני שקל, שהתקבלו בחשבון החברה מבנק הפועלים, וכי טרם נטילת הלוואה הציגו דוד פתאל ושחר עקה או מי מהם מצגים לדירקטוריון החברה, לפיהם נדרשת לחברה הלוואה לצורך פירעון הלוואה קיימת בבנק דיסקונט, וכן לצורך ביצוע עבודות הרחבה במלון הרודס אילת עליהן הוחלט קודם לכן.

כל זאת, טוענת אונטריו, בזמן שכוונתם האמתית של דוד פתאל ושחר עקה הייתה להעביר חלק מכספי ההלוואה לחברת מלונות פתאל. בפועל מציינת אונטריו, כי ביום בו התקבלה ההלוואה בחשבונה של חברת הרודס מלונות ספא ונופש משכה מלונות פתאל באמצעותם של פתאל ועקה או מי מהם סך של כ-38.6 מיליוני שקלים, וזאת ללא ידיעתה של אונטריו וללא הסכמתה ובלי שהתקבלה על כך החלטה בחברה.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד משה בלטראייל בר-אליעזראיתן ברקוביץ’ וקרין דיאמנט פורת, נאמר, כי דוד פתאל ושחר עקה גרמו לחברה נזק כלכלי בתי הפיך, הפרו באופן בוטה את חובת הנאמנות והאמונים, וכן את חובת הזהירות כלפי החברה, וכי עליהם להשיב לקופתה את הכספים לאלתר.

אונטריו מציינת כי בינה לבין מלונות פתאל, דוד פתאל, ושחר עקה קיימות מחלוקת רבות נוספות, הנוגעות בין היתר להתחשבנות שבין הצדדים לרבות העברת נתונים, אי תשלום דמי שכירות ותמלוגים, ואי עמידה בהתחייבויות על פי הסכם בעלי המניות והסכמי הניהול והשכירות. עם זאת, ההליך הנדון עוסק אך ורק במשיכת סך של כ-38.6 מיליוני שקלים מחשבונה של החברה שלא כדין. בית המשפט מתבקש להעניק לאונטריו ולחברה היתר לפיצול סעדים באופן שלא יהיה בהליך הנדון בכדי לחסום העלאת טענות בעניינים אחרים בעתיד.

מרשת מלונות פתאל נמסר: “מדובר בתביעה קנטרנית של חברת אונטריו, שהיא ספיח לסכסוך ישן שהסתיים לא מכבר בפסק דין בבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*