אדמה מכתשים נתבעת על ידי מגדלי רימונים בשל נזק שנגרם לפרי לאחר שימוש בחומר הדברה חדש

נטען כי הנתבעת נקטה במאמצי שיווק אגרסיביים מול המגדלים במטרה להחדיר את חומר הטאקומי לשוק הרימונים, וכי נציגיה הדגישו כי הטאקומי אושר לייצוא רימונים לשווקים בחו"ל ועומד בתקינה האירופית. לדבריהם, לאחר שנמצאו בפרי שאריות העולות על הכמות המותרת של חומר פעיל ונפסלו כל המשלוחים לשוק האירופי ולרשתות השיווק – התנערה אדמה מאחריותה. אדמה מכתשים: נלמד את כתב התביעה ונגיב בהתאם

חברת אדמה מכתשים (לשעבר מכתשים אגן) מקריית שדה התעופה נתבעת לשלם 4.72 מיליון שקל לחברת מושבי הנגב, לצבר-קמה אגודה שיתופית חקלאית ולחמישה חקלאים. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר כי התובעים עוסקים, בין היתר, בגידול ושיווק פרי הרימון וכי אדמה  עוסקת בפיתוח, ייצור, יבוא ושיווק חומרים כימיקליים לתעשיות שונות, גם בתחום החקלאות וההדברה. בשנת 2015 החלה הנתבעת לשווק חומר הדברה חדש, שטרם נמכר בשוק הישראלי, בשם טאקומי, והיא זו שדרבנה ודחפה את התובעים שבנחלותיהם היו נטועים במועדים הרלוונטיים לתביעה מטעי רימונים, בשטח כולל של מאות דונמים, לעשות שימוש בחומר ששווק בבלעדיות על ידה, וכי כפועל יוצא מריסוס מטעיהם בחומר הטאקומי נגרמו להם נזקים כבדים ביותר.

כך, חברת מושבי הנגב, המחזיקה במטעי רימונים בשטח כ-650 דונם, קטפה במועד הרלוונטי לתביעה 1.8 מיליון ק”ג רימונים, שנמצאו פגומים כתוצאה מהשימוש בחומר ההדברה, ואילו צבר-קמה אגודה שיתופית קטפה כ-167 אלף ק”ג רימונים שנמצאו פגומים כתוצאה מהשימוש בטאקומי.

לדברי התובעים, על מנת לעודד את המגדלים לעשות שימוש בטאקומי חלף חומרי הדברה אחרים, נשלחו מנהלי מכירות ומנהלי שיווק מטעם הנתבעת לשטחי הגידול ולחקלאים כדי לשכנע את מגדלי הרימונים לרכוש את הטאקומי. מנהלי המכירות והשיווק מטעם הנתבעת המליצו למגדלי הרימונים ובהם התובעים לעשות שימוש בטאקומי במטעים לשם הדברת המזיקים הנפוצים בהם, המוכרים לחקלאים זה שנים ואשר זה מכבר פותחו חומרי הדברה שונים המסייעים בהתמודדות עמם – חומרים שביצעו את מלאכתם כדבעי.

הנתבעת, מטעמים מסחריים ברורים לטענתם, ביקשה לחדור גם לתחום הרימון ולדחוק את רגלי מתחריה משם, ולשם כך ייבאה לארץ את הטאקומי תוך הצגתו כמי שאמור להעמיד מענה מלא והולם לצרכי החקלאי: הדברה מיטבית והתפרקות מהירה של החומרים הפעילים בטאקומי אל מתחת לרמה הנדרשת בחלוף שבועיים החל מהמועד בו רוסס הפרי, באופן שניתן לקטוף את הפרי כבר בחלוף שבועיים מן הריסוס האחרון לשיווק לשוק האירופי, וכי הדברים הלו נכתבו באותיות של קידוש לבנה על תווית המוצר.

לשם כך, נאמר בתביעה שהוגשה באמצעות משרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות’, נקטה הנתבעת במאמצי שיווק אגרסיביים מול המגדלים במטרה להחדיר את חומר הטאקומי לשוק גידול הרימונים, וכי במסגרת המידע שנמסר לתובעים על ידי נציגיה הדגישו אלה באזניהם כי הטאקומי אושר לייצוא רימונים לשווקים בחו”ל וכי הוא עומד בדרישות התקינה האירופית. לאחר קרות האירועים נשוא התביעה, עת נמצאו ברימונים שנקטפו שאריות העולות על הכמות המותרת של החומר הפעיל ונפסלו כל משלוחי הרימונים שלהם לשוק האירופי ולרשתות העיקריות בהן נהגו לשווק את יבוליהם – חזרה בה הנתבעת מפרסומיה הראשוניים ופרסמה “דף מוצר” חדש ומתוקן. הדף החדש, לפי התביעה, אינו מציג עוד את הטאקומי כמתאים לשימוש כחומר הדברה לרימונים בכלל ולתקינה האירופית של גידולי הרימון בפרט.

לטענת התובעים, אדמה התכחשה באופן גורף, בוטה, מעליב ושקרי לכל בדל אחריות למצב הנואש אליו הגיעו בעטיו של המוצר ששווק על ידה, וביקשה להטיל את האשמה לנזקיהם על כל גורם אפשרי מלבד היא עצמה. למשל, על האגף להגנת הצומח שבמשרד החקלאות ומשרד הבריאות. אם לא די בכך, היא הרהיבה עוז וביקשה אף להטיל לפתחם של התובעים עצמם את האחריות לנזקים החמורים. מאדמה נמסר בתגובה: “קיבלנו את כתב התביעה, נלמד אותו ונגיב בהתאם”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*