לחם חוק

חברת ניה סחר ומזון מבקשת להורות למשרד הבריאות לתת לה רישיון ייצור בלי להתנות אותו בהיתר בנייה למפעל

15 באוקטובר 2020

לטענת החברה, משרד הבריאות מפלה אותה מול עסקים הפועלים סמוך למפעלה במשך שנים רבות ואשר ניתן להם מעת לעת רישיון ייצור, בלי שהסדירו כלל את המצב התכנוני החל בעניינם, והם פועלים ללא היתר בנייה כדין