עובדי קפה נואר במהלך המאבק להכרה, צילום: הנוער העובד והלומד
חדשות

הוכרז סכסוך עבודה בקפה נואר בתל אביב

27 באוגוסט 2017

הסיבה לטענת העובדים: במסעדה רוצים להוריד 1,500 שקל בחודש לכל מלצר. תגובת קפה נואר: מדובר בהצגה מעוותת ומסולפת של הדברים. מעולם לא ביקשנו כל “ניכוי” משכר העובדים. ההפך הוא הנכון – לאורך כל המו”מ הוצע שוב ושוב לנציגות להגיע לחתימת הסכם קיבוצי המשקף את המצב הנוכחי, תוך שיפור בתנאי הרווחה והשירות