לחם חוק

ייצוגית נגד רשת ארקפה בטענה להפרת חובת סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים

10 באוגוסט 2023

נטען כי המוצר “עוגיות מרוקאיות – ללא תוספת סוכר”, משווק תוך הפרת חובת הסימון האינהרנטית, אשר נועדה לאפשר לצרכן קנייה השוואתית נגישה ומנוטרת, תוך היוודעותו למהות המוצר ותכונותיו המרכזיות, ובפרט שמירה על בריאותו ומניעת הטעייתו