מזון ומשפט / עו"ד ג'ון גבע

על הנתבעת לנקוט אמצעים סבירים שיבטיחו כי הישיבה במסעדה תהא בטוחה ולא כרוכה בסכנת נפילה

21 באוקטובר 2021

בית המשפט סבר, כי לא היה מקום להטיל על התובעת אשם תורם, שכן היא ישבה במקום שיועד לכך, על כיסא שהציבה הנתבעת במסעדת סטלה ביצ’ – דג על הים. זאת, בצמוד לשפת המדרגה, בלי שקיים לאורכה מעקה או חוצץ כלשהו