לחם חוק

סוסנה מובינג, העוסקת בשינוע דגימות חלב למעבדה, ביקשה לקבוע כי היא הזוכה במכרז של המועצה לענף החלב

30 בספטמבר 2021

לטענתה, עדת המכרזים חרגה ממתחם הסבירות ונפלו בידיה שגיאות מהותיות ביותר המאיינות את החלטתה שלא לבחור בה בהיותה בעלת הצעה הזולה ביותר, כחברה הזוכה במכרז. בית המשפט הכריע לבסוף כי התנהלותה של מועצת החלב בכל הליך המכרז נעשתה כנדרש ממנה