לחם חוק

חברת מבשלות בירה בינלאומיות מבקשת לבטל חיובי ארנונה רטרואקטיביים של עיריית אשקלון

25 במרץ 2021

לטענת העותרת, ההחלטה להשית חיוב רטרואקטיבי נגועה בחוסר סמכות, חוסר הגינות, התיישנות, שיהוי והעדר נימוקים. בית המשפט מתבקש לקבוע, כי בהעדר נימוקים בטל שינוי סיווגם של שטחים בנכס מתעשיה למסחר, וכי העירייה אינה מוסמכת או אינה יכולה להוציא לחברה דרישה רטרואקטיבית

מפעל מעדני מיקי ברשל"צ, צילום: גוגל
חדשות

מעדני מיקי עותרת נגד עיריית ראשון לציון לביטול שומת הארנונה ל-2016 ותיקון שומות לשנים קודמות

8 ביוני 2017

לטענת מעדני מיקי, כל פניותיה לעירייה לקבלת נתוני השטחים עליהם ביססה את שומתה נענו בסירוב ובשלילה. בנוסף נטען, כי העירייה נקטה ונוקטת בהליכי אכיפת גבייה תוך הטלת עיקולים על חשבונותיה. עיריית ראשון לציון טוענת כי מעדני מיקי לא אפשרה לנציגיה לבצע סקירה ומדידה בנכס, חרף פניות חוזרות ונשנות מצדה, ועל כן הוצאה לחברה שומה המבוססת על פי מיטב השפיטה

חדשות

פרי הגליל מבקשת לבטל שומת ארנונה שהוטלה עליה רטרואקטיבית על ידי המועצה המקומית חצור הגלילית

24 באפריל 2017

לדברי העותרת, שטח הקרקע בגינה שחויב בתשלום הוגדל בכ-8,000 מ”ר נוספים, בין היתר עבור שטחים אשר סווגו כ”חניונים”, בעוד בפועל אין בשטח המפעל חניונים, וכי מחוץ לשטחו (בשטח ציבורי) נמצאים חניונים שאינם חלק מהשטח שבחזקתה. המועצה המקומית חצור הגלילית: החיוב שנשלח לפרי הגליל נשלח בהתאם לדין