לחם חוק

אסם מבקשת לבטל תשלום היטלי פיתוח וארנונה שהשיתה עיריית יוקנעם בגין המפעל בעיר

4 בפברואר 2021

מדובר בדרישות תשלום בהיקף כ-30 מיליון שקל, שלטענת אסם מתייחסות לעילות שנוצרו לפני 20 ו-50 שנה ונראה שהן הוצאו בקלות דעת ובאופן לאקוני ושרירותי. תגובת העירייה: בבדיקה רוחבית שנעשתה נמצא כי חיובה של אוסם הוא חיוב חסר, והעירייה כשומרת חוק חייבת לחייב בהתאם. אנו בטוחים שלאור היחסים המצוינים יימצא בסופו של דבר פתרון