לחם חוק

יקב הכורמים מבקש להורות על ביטול העיצומים בסך 1.2 מיליון שקל שהוטלו עליו לפי הוראות חוק חומרים מסוכנים

19 ביוני 2022

לטענת היקב, הליקויים הללו תוקנו עד 2019 לשביעות רצונו של המשרד להגנת הסביבה ובעקבות ממצאי הביקורת פוטר אחראי הרעלים הקודם ביקב. תגובת המשרד להגנת הסביבה: הטענות המועלות על ידי החברה בעתירה כבר נשמעו, נבחנו ונדחו