לחם חוק

יקבי ציון עותרים לבטל את החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל על היקב עיצום כספי בסך 780 אלף שקל

2 ביוני 2022

העיצום הוטל בהתאם לחוק חומרים מסוכנים. החברה טוענת כי ההחלטה אינה יכולה לעמוד משום שהתקבלה תוך שיהוי ניכר בניגוד לחובת ההגינות, ובניגוד להנחיית היועמ”ש. בנוסף, ההחלטה אינה מידתית כי החברה תיקנה את ההפרות בגינן הוטל עליה העיצום, פעלה בשיתוף פעולה עם המשרד וכי גם לשיטת המשרד לא נגרם כל נזק