כדאי לדעת

שקיות נשיאה חד-פעמיות – נבחנת האפשרות להרחיב את תחולת ההיטל גם על חנויות מכולת

26 במרץ 2018

דוח בנק ישראל מצביע על ההצלחה בריסון הצריכה של שקיות הפלסטיק וירידה בשימוש בהן ב-80% ב-2017 ומסקנתו היא כי ראוי לבחון את הרחבת תחולת ההיטל ואת השימוש בדרכים דומות לטיפול בבעיות סביבתיות נוספות