אקולוגיה

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי של כ-1.17 מיליון שקל על חברת יקבי הכורמים

10 בינואר 2022

העיצום הוטל בגין הפרה של הוראות חוק החומרים המסוכנים ושל הוראות היתר הרעלים. על פי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות סביבה יהודה, בסיורים שבוצעו ביקב נצפו אריזות חומר מסוכן נוזלי (סודה קאוסטית וחומצה אצטית) המאוחסנות ללא מאצרה וכן לא נכח במקום אחראי הרעלים; חומרים מסוכנים אוחסנו באופן לא מסודר וללא שילוט