E-food מארח

הראש האמריקאי ממציא לנו פטנטים / אבי בן חורין

15 באוקטובר 2020

מסתבר שבארצות הברית היו יצרנים שארזו חומרי חיטוי לידיים (אלכוג’ל למשל) במיכלים שמדמים קופסאות בירה, בקבוקי משקה או קרטוני מיץ. היו אף ש”הגדילו ראש” והוסיפו למוצרים טעמים כמו שוקולד או פטל