מקור: ויקימדיה
לחם חוק

נדחתה תביעה נגד אגריאור בטענה שאישרה לאגודה חקלאית לגדל גזר אורגני על אדמה מזוהמת

18 בדצמבר 2017

לטענת התובעת, גידולי שדה אורה, על אף בדיקות מוקדמות שהראו כי בקרקע מצויים חומרי הדברה מסוג DDT ודיאלרין, אישרה לה אגריאור לגדל בחלקות הללו גזר אורגני, אולם בבדיקות שנערכו עם הגעת הגזר לגרמניה נמצאו בו שאריות של חומרי הדברה בהיקפים העולים על המותר על פי התקינה האירופית והוא נפסל לשיווק. תגובת אגריאור: מה שאירע לגד”ש אורה איננו קשור לכללי הפיקוח ולעובדות המקרה * בתהליך הבוררות נמצא כי אגריאור נהגה על פי החוק והתביעה נגדה נדחתה