לחם חוק

רשות המסים הגישה כתב אישום נגד בעלי מסעדת עלי קרואן אבו חסן ביפו באשמה של אי הגשת דוחות במועד

14 באוקטובר 2021

באישום נטען כי הנאשמים לא הגישו במועד לפקיד השומה את הדוחות על הכנסותיהם בשנות המס 2016-2018 וכי המחזור העסקי באותן השנים עמד על פי דיווחי הנאשמים למע”מ על סכום כולל של כ-14 מיליון שקל