לחם חוק

חברת שמיאב עתרה נגד החלטת רשות שדות התעופה על ביטול זכייתה במכרז להפעלת המזנון במסוף הגבול נהר הירדן

16 במאי 2024

בעקבות השגותיה של המתמודדת השנייה במכרז בחלוף כחודש ימים, בנוגע לעמידת העותרת בתנאי הסף של המכרז, הודיעה לה הרשות לפני כשבועיים על ביטול זכייתה במכרז לנוכח אי עמידתה כביכול בתנאי הסף שעניינם ניסיון קודם ומחזור מכירות מצטבר