מקור: ויקימדיה
לחם חוק

ייצוגית נגד רשת בתי הטבע ניצת הדובדבן בטענה שהמוצר “ממרח חרדל” הוצג לה כחרדל

5 ביולי 2017

לדברי המבקשת, בהתאם לתקן הישראלי “חרדל וממרח חרדל” נקבע כי כמות החרדל אשר תשמש לעשיית המוצר תהיה לפחות 18% במוצר המכונה “חרדל” ו-6% במוצר המכונה “ממרח החרדל” וכי הוטעתה כאשר המוצר הוצג לה כ”חרדל”