יחסי עבודה

ייצוגית נגד רשת יוחננוף בטענה שהיא פוגעת בזכויות הפנסיה של עובדיה והופכת אותם לספקי אשראי

23 בינואר 2020

בבקשה נטען כי חברת מ. יוחננוף ובניו (1998) לא שילמה ועודנה אינה משלמת הפקדות לפנסיה ולפיצויים החל ממועד תחילת העסקתם ו/או בחלוף שלושה חודשים באופן רטרואקטיבי. תחת זאת, החברה מתחילה לבצע הפקדות רק בחלוף 6 חודשים, באופן מדורג, כאשר בכל חודש מבוצעת הפקדה רטרואקטיבית בעבור חודש אחד בלבד