לחם חוק

ייצוגית נגד רשת המזון אושר עד ואחרים על שיווק תמר לח ללא תווית סימון מוצרים כשהוא לא ראוי למאכל

21 בדצמבר 2017

להערכת המבקשת, כמיליון לקוחות של אושר עד רכשו במהלך השנתיים האחרונות את מארזי התמרים, והסכום בו יש לחייב את הנתבעות בגין שיווק המוצר בניגוד לחוק סימון מוצרים ושיווק מוצר שאינו ראוי למאכל או להפצה בכלל, מסתכם ב-12 מיליון שקל