לחם חוק

ההסתדרות מבקשת להורות לסודה סטרים לבטל לאלתר את ההחלטה על פיטורי יו”ר ועד העובדים

8 ביולי 2019

נטען כי עניינה של התביעה בפגיעה שיטתית ומתוחכמת בהתארגנות העובדים שקמה באתר החברה בלהבים-רהט ושהחלה ביומה הראשון של ההתאגדות בשלהי שנת 2016. לאחרונה החליטה החברה לפטר את יו”ר ועד העובדים רוני ברקוביץ’, בבחינת המסמר האחרון במסגרת התכנית שרקמה החברה