לחם חוק

צו הקפאת הליכים למשך 30 יום לחברת גדבאן סיטונאות מזון ומשקאות

30 באפריל 2020

בית המשפט מינה נאמן לצורך בחינה מקדמית של היתכנות להמשך ההליכים, וכן לבחינת היתכנות של הפעלה זמנית של החברה. לדברי הבעלים, פנייתו לבית המשפט היא פועל יוצא ממשבר תזרים מזומנים לאחר שהבנקים הפסיקו לקיים נוהג קבוע במערכת היחסים בין הצדדים וסירבו לנכות צ’קים של לקוחות ולהעמיד לו אשראי, בעקבות משבר הקורונה

חדשות

הנאמנת הזמנית של זכיינית מסעדת מוזס בירושלים מציגה מתווה לשימור פעילות המסעדה

13 ביוני 2017

עו”ד ליזה חדש, סבורה כי המתווה הנכון והמומלץ הינו הפעלת המסעדה כעסק חי עד לאיתור משקיע או רוכש לחברה או לפעילותה. לשם כ, לפי המתווה שהכינה, יש לאשר לזכיינית, חברת אס.ווי. משי אחזקות, ליטול מימון בדרך של הלוואת גישור בסך 500 אלף שקל מרשת BBB – זכיינית רשת מוזס

בית המשפט המחוזי בחיפה, צילום: הרשות השופטת
חדשות

חברת המזון ח.י. טבעי מהגליל הגישה בקשה דחופה להקפאת הליכים בשל קשיים תזרימיים

10 במאי 2017

בבקשה נאמר, כי בימים אלה הביעו מספר גורמים התעניינות רצינית וקונקרטית באשר לאפשרות השקעה בחברה ולעת עתה התעניינות זו לא הבשילה לכדי גיבוש עסקה מול משקיע או קבוצת משקיעים, אולם בכוונת החברה לפעול למיצוי אפשרות זו