עו"ד דלית בן ישראל ועו"ד אפרת ארצי
E-food מארח

הסדרה חקיקתית צרכנית של מועדוני לקוחות

4 בספטמבר 2017

תיקון לחוק הגנת הצרכן (מס’ 53), עוסק בהגבלת יכולתו של עוסק לסיים תכנית הטבות מתמשכת שהעניק ללקוחותיו בעת הצטרפותם למועדון הלקוחות שלו או לבצע שינויים בה, בין אם ההצטרפות נעשתה בתשלום ובין אם לאו