לחם חוק

קוקה קולה עותרת נגד עיריית הוד השרון לקבלת הנחת קורונה בחיובי הארנונה

18 באוקטובר 2020

לטענת קוקה קולה, היעדר ההצדקה החוקית למנוע ממנה את הנחת הקורונה המגיעה לה היא זו העומדת מאחורי התעלמותה המופגנת של העירייה מפניותיה בעניין, התעלמות המהווה הפרה של חובות מנהליות מצד העירייה, ביניהן חובות ההגינות, הסבירות וההנמקה