לחם חוק

טמפו נגד הממונה לפי חוק אוויר נקי: מבקשת לפטור את הפעילות באתר הייצור בנתניה מהיתר פליטה

9 ביולי 2020

כפועל יוצא מבקשת טמפו להורות למשרד להגנת הסביבה להיענות בחיוב לבקשתה לכלול ברישיון העסק שלה גם הוראות בנוגע לפליטות אוויר ולא במסגרת המנגנון היקר והמורכב של היתר פליטה הקבוע בחוק אוויר נקי

חדשות

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום בסך 3.2 מיליון שקל על גן שמואל מזון בשל הפרות של היתר רעלים

9 בדצמבר 2019

התגלו ליקויים חמורים במפעל גן שמואל מזון, המחזיק חומרים מסוכנים וכמות גדולה של גז אמוניה. בעקבות ההפרות זומנו בכירי המפעל לשימוע, שבעקבותיו כל ההפרות טופלו ועל כן הוחלט לחדש את היתר הרעלים. החברה מתכוונת לערער על העיצום וטוענת שההפרות תוקנו לפני ארבע שנים