חדשות

תיקונים לחוק הספאם ולחוק הגנת הצרכן

13 במרץ 2018

התיקון לחוק הספאם קובע, כי במצב שבו הסתיימה עסקה בין מפרסם לנמען, שעניינה רכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, לרבות אם הסתיימה כתוצאה מביטולה כדין, לא יוכל עוד המפרסם להמשיך ולשלוח לנמען דברי פרסומת. מתוך עדכון לקוחות – דיני צרכנות – משרד עוה”ד נשיץ ברנדס אמיר